A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1002

Några nummer av Kyrkslätts Kungörelser från 1897. Två handskrivna veterinärhandböcker. Fotografier från Koskis Navala (Eriksgård): byggnader & personer. Handskrivna dokument och trycksaker.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. ***** Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1002 har donerats av Tor Dannbäck och består av handskrivna och tryckta dokument samt fotografier. Där finns bl.a.
• Några exemplar från 1897 av den handskrivna skriften Kyrkslätts Kungörelser, som gavs ut av läraren A. N. Winell.
• Inbjudan till Wilhelmina Karolina Öflunds begravning 1903
• Två handskrivna veterinärhandböcker av Hannes Dannbäck
• En reklamaffisch för en fest ordnad av nykterhetsföreningen Linnea
• Fotografier från Koskis Navala (Eriksgård): byggnader & personer

På bilden Axel Lindströms debetsedel för kommunalavgifter i Kyrkslätt socken 1893.
*****
Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.
Kokoelman nro 1002 on lahjoittanut Tor Dannbäck ja se sisältää käsin kirjoitettuja ja painettuja asiakirjoja sekä valokuvia. Siinä on mm.:
• Muutama kappale käsinkirjoitettua lehteä Kyrkslätts Kungörelser, jonka julkaisi opettaja A N Winell, vuodelta 1897.
• Kutsu Wilhelmina Karolina Öflundin hautajaisiin 1903
• Kaksi Hannes Dannbäckin käsinkirjoitettua eläinlääkärin käsikirjaa
• Raittiusseura Linnea:n järjestämän juhlan mainosjuliste
• Valokuvia Koskis Navalasta (Eerikinkartanosta): rakennuksia & henkilöitä

Kuvassa Axel Lindströmin verolippu Kirkkonummen pitäjän kunnallismaksuista 1893.