A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1075

Kyrkslätt kontrollförening föreningsarkiv.
Innehåll: protokollsbok 1911-1933, huvudböcker 1913-1916, kassaböcker 1909-1936. Kortfattad arkivförteckning finns.

1075 Arkivbildare: Kyrkslätt kontrollförening.
Innehåll: protokollsbok 1911-1933, huvudböcker 1913-1916, kassaböcker 1909-1936. Kortfattad arkivförteckning finns.

Anmärkning: Båda namnen, Kyrkslätt kontrollförening och Mellersta Kyrkslätt kontrollförening, används.

Kontrollföreningar grundades, främst av lantbrukssällskap, för uppföljning av boskapens produktivitet. Huvudböckerna innehåller statistik över medlemsgårdarnas mjölkproduktion och foderåtgång.
*****
1075 Arkistonmuodostaja: Kyrkslätt kontrollförening (suom. Kirkkonummen tarkastusyhdistys).
Sisältö: pöytäkirjakokoelma 1911-1933, pääkirjat 1913-1916, kassakirjat 1909-1936. Yksinkertainen arkistoluettelo löytyy.

Huomautus: Molempia nimiä käytetään samasta yhdistyksestä, Kyrkslätt kontrollförening ja Mellersta Kyrkslätt kontrollförening.

Tarkastusyhdistyksiä perustettiin karjan tuotannon seuraamista varten, lähinnä maanviljelysseurojen aloitteista. Pääkirjat sisältävät tilastotietoja jäsentilojen maidontuotannosta ja rehunkäytöstä.