A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1151

Petra Vairimaa, fotografier. Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby.
28 stycken skannade fotografier. Fotografierna föreställer Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby från 1920-talet till 1980-talet.

1151 Arkivbildare och donator: Petra Vairimaa. 28 stycken skannade fotografier.

Fotografierna föreställer Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby från 1920-talet till 1980-talet. I filernas namn finns uppgifter om motiven på svenska.

Materialet är indelat i 6 digitala mappar: olika årtionden samt Karlberg.

Samlingen hör ihop med samling 1127 Kristina Wasenius: Handlingar som berör Karlberg och familjen Strömberg i Masaby, Lingonbacka.

På bilden från 1920-talet sitter Axel Strömberg på motorcykeln och Karl August Strömberg står i dörröppningen.
***
1151 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Petra Vairimaa. 28 kpl skannattua valokuvaa.

Valokuvissa ovat Masalan Lingonbacken, Karlbergin kiinteistö ja Strömbergin suku 1920-luvulta 1980-luvulle. Tiedostojen nimissä on tietoja kuvien aiheista, ruotsiksi.

Aineisto on jaettu kuuteen digitaaliseen kansioon: eri vuosikymmenet sekä Karlberg.

Kokoelma kuuluu yhteen kokoelman 1127 Kristina Waseniuksen kanssa: Masalan Puolukkamäen Karlbergin kiinteistöä ja Strömbergin perhettä koskevia asiakirjoja.

Kuvassa 1920-luvulta Axel Strömberg istuu moottoripyörän selässä ja Karl August Strömberg seisoo oviaukossa.