A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1091

Reguel och Brita Bengtströms samling.
Reguel Bengtström har även donerat samling 1057: Vaxdukshäfte innehållande smeden Gunnar Bengtströms anteckningar om sålda cyklar. Han har också skrivit boken ”Från heppa till hoppa. Bilismens första tid i Kyrkslätt” som utgivits av Kyrkslätts hembygdsförening.

1091, Donatorer och arkivbildare: Reguel och Brita Bengtström.

I samlingen finns 23 nummer av lokaltidningen ”Kyrkslätt idag. Organ för Kyrkslättbygden”. (Oadresserad tidning till alla hem) från åren 1968-1982.

Bland handlingar som berör Hindersby folkskola och dess 125-årsjubileum, samt minnesstenen rest 1997, finns också skriften ”Ett 25-årsminne. Utgifvet till festen i Hindersby den 12 januari 1896.” I den ingår en text om folkskolans historia i Kyrkslätt, en minnesskrift över den första läraren Isak Erik Vik, en förteckning över elever som avslutat fullständig kurs vid folkskolorna i Kyrkslätt (1872-1895), en tabell över elevantalet i folkskolorna i Kyrkslätt 1871-1896, programmet vid 25-årsfesten i Hindersby 12 januari 1896 mm.

Dessutom finns tidningsurklipp om olika ämnen, bl.a. Porkalaparentesen, ett utdrag ut jordregistret angående utbrytning av fastigheten Karmel i Jolkby 1913-1987, diverse sångböcker och program, postkort.

Bland övriga handlingar kan nämnas en ljuskopia av en karta över Kyrkslätts gamla begravningsplats, uppritad 1935.

På bilden ett uppslag ur ett av programhäftena ur samlingen: ”Operabok” om Porkalaoperan som uppfördes i Kyrkslätt på Varuboden Areena 16-18.6.2006. Häftet innehåller bl.a. operans libretto, en lista över medverkande och hälsningsord från olika personer knutna till projektet.
*****
1091, lahjoittajat ja arkistonmuodostajat: Reguel ja Brita Bengtström.

Kokoelmasta löytyy 23 numeroa paikallislehteä ”Kyrkslätt idag. Organ för Kyrkslättbygden” (suom. Kirkkonummi tänään. Kirkkonummen seudun äänenkannattaja), jota jaettiin joka kotiin. Vuosilta 1968-1982.

Hindersby folkskolaa (suom. Heikkilän kansakoulu) ja sen 125-vuotisjuhlia (1996) käsittelevien asiakirjojen joukosta löytyy myös painotuote ”Ett 25-årsminne. Utgifvet till festen i Hindersby den 12 januari 1896.” (suom. 25-vuotismuisto. Julkaistu Heikkilän juhliin 12. tammikuuta 1896.) Siihen sisältyy teksti kansakoulun historiasta Kirkkonummella, ensimmäisen opettajan Isak Erik Vikin muistokirjoitus, luettelo kansakoulunsa Kirkkonummella päättäneistä (1872-1895), taulukko Kirkkonummen kansakoulujen oppilasmääristä vuosina 1871-1896, Heikkilän 25-vuotisjuhlien ohjelma ym.

Lisäksi kokoelmassa on lehtileikkeitä eri aiheista, mm. Porkkalan parenteesista, ote maarekisteristä koskien Jolkbyn Karmelin kiinteistön lohkomista (1913-1987), eri lauluvihkoja ja ohjelmalehtisiä, postikortteja.

Muiden asiakirjojen joukosta voi mainita valokopion Kirkkonummen hautausmaan kartasta vuodelta 1935.

Kuvassa on aukeama yhdestä kokoelman ohjelmavihoista: ”Oopperakirja” Porkkala-oopperasta, jota esitettiin Kirkkonummella Varuboden Areenalla 16-18.6.2006. Vihossa on mm. oopperan libretto, lista mukanaolijoista ja tervehdyksiä projektin eri sidoshenkilöiltä.
*****

1. Lokaltidningar, Kyrkslätt i dag 1968-1982, 23 st.
2. Handlingar som berör Hindersby folkskola och dess 125 års jubileum.
3. Tidningsurklipp
4. Utdrag ur jordregistret angående utbrytning och styckning av fastigheten Karmel i Jolkby 1913 – 1987.
5. Småskrifter.
6. Övriga handlingar: Postkort som föreställer Kyrkslätts kyrka, handelslaget och gamla landsvägen. Festdikt till avslutning av frihetskrigets invaliders kamratdagar 12. VI. 27. Viborg 1927. Bilaga till Helsingfors-Posten. Finlands Ständers underdåninga petition beträffande åtgärder för den lagliga ordningens återställande i landet. Helsingfors 1905.