A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1037

Fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols Frihem. | Valokuvia ja lehtileikkeitä Kirkkonummen sairaalasta Jolkbyssä ja Volsin vanhainkodista. Märtha Nicklén.
Samlingen innehåller fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols Frihem samt Märta Nickléns familjefotografier.

1037, donator: Märtha Nicklén via Ritva Kjerin, Nicklén var sjuksköterska. 157 st. skannade svartvita fotografier och dokument. Bilder på bl.a. Kyrkslätts sjukhus och Vols Frihem, personporträtt bl.a. av originalet Matti Klemettilä. Program för Kyrkslätts sockens 600-årsfest (1930), program för 10-årsjubileet av Porkalaområdets återbördande (1966).

På bilden en, enligt dagens normer mindre korrekt (!), arbetsplatsannons, från 1940- eller 1950-talet ur samling 1037. Teddy Biaudet (1886-1967) var kommunalläkare i Kyrkslätt 1918-1944. Under Porkala arrendetid var han läkare i Grankulla. Läs mera...
*****
1037, lahjoittaja: Märtha Nicklén Ritva Kjerinin kautta. Nicklén oli sairaanhoitaja. 157 kpl. digitoitua mustavalkoista valokuvaa ja asiakirjaa. Kuvia mm. Kirkkonummen sairaalasta ja Volsin vanhainkodista, henkilökuvia mm. originaalina tunnetusta Matti Klemettilästä. Kirkkonummen pitäjän 600-vuotisjuhlan ohjelma (1930), Porkkalan vuokra-alueen palautuksen 10-vuotisjuhlan ohjelma (1966).

Kuvassa on, nykynormit huonosti täyttävä (!), työpaikkailmoitus 1940- tai 1950-luvulta, kokoelmasta 1037. Teddy Biaudet (1886-1967) oli Kirkkonummen kunnanlääkäri 1918-1944. Porkkalan vuokrakauden aikana hän toimi lääkärinä Kauniaisissa. Läs mera...