A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1042

Familjen Lemströms resa från Porkala till fotoateljén i Helsingfors.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1042, donator: Ellen Männikkö. Ateljébild föreställande familjen Lemström från Porkala. Till bilden hör en berättelse av Saga Lemström som skriver om familjens resa sommaren 1926 till Nyblins ateljé i Helsingfors där bilden togs.
*****
1042, lahjoittaja: Ellen Männikkö. Ateljeekuva Lemströmin perheestä Porkkalasta. Kuvaan kuuluu Saga Lemströmin kertomus perheen matkasta kesällä 1926 Porkkalasta Nyblinin valokuvaamoon Helsinkiin, jossa kuva otettiin.