A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1102

Smedsede gårdsarkiv.
Ströexemplar av olika dokument från 1827-1949. Gården har då ägts av familjen Björkman.

1102 Smedsede gårdsarkiv. Tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, donator okänd. Innehåller ströexemplar av olika dokument från tidsperioden 1827-1949. Gården har då ägts av familjen Björkman. Arkivsamlingen är förtecknad. Rubriker ur förteckningen:
Debetsedlar
Verifikat
Skolbetyg
Livförsäkringsavtal
Mjölkhushållning
Kontrakt
Ämbetsbetyg
Skuldsedlar
Fullmakter
Intyg
Testamenten
Sytningsavtal
Arrendekontrakt
Arvsskiften
Lagfarter
Dikning av Estby å
Dikningsskyldighet
Rättsutslag
Brev
Handskrivna verser, notblad, ritningar, uträkningar, tryckalster
Handlingar som berör andra hemman (Munkkulla, Öfverkurk, Wärans, Pickala)

På bilden ett skolbetyg från Hindersby folkskola från våren 1899. Personen som efter första klassen fått villkor i läsning må förbli onämnd, men intressant är att man tycks ha kunnat få vitsordet 2 i sång! Man använde då vitsordsskalan 1-10, där 1-4 var ”icke tillfredsställande” (= svag, underkänd).
*****
1102 Smedseden maatilan arkisto. Kuluu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle, lahjoittaja tuntematon. Sisältää hajakappaleita eri asiakirjoja ajanjaksolta 1827-1949. Maatila on silloin ollut Björkmanin perheen omistuksessa. Arkistokokoelma on luetteloitu. Luettelon otsikoita:
Verolippuja
Tositteita
Koulutodistuksia
Henkivakuutussopimus
Maitotalous
Sopimuksia
Virkatodistuksia
Velkakirjoja
Valtakirjoja
Todistuksia
Testamentteja
Syytinkisopimuksia
Vuokrasopimuksia
Perinnönjakoja
Lainhuudatuksia
Eestinkylänjoen ojitus
Ojitusvelvollisuus
Oikeudenpäätös
Kirjeitä
Käsinkirjoitettuja runoja, nuotteja, piirustuksia, laskelmia, painotuotteita
Muita maatiloja koskevia asiakirjoja (Munkkulla, Öfverkurk, Wärans, Pickala)

Kuvassa on koulutodistus Heikkilän ruotsinkielisestä kansakoulusta keväältä 1899. Henkilö, jonka nimi jääköön mainitsematta, on saanut ehdot lukutaidosta ensimmäiseltä luokalta. Mielenkiintoista on, että laulusta näköjään on voinut saada arvosanan 2! Käytettiin arvosteluasteikkoa 1-10, jossa arvosanat 1-4 olivat ”vähemmin kelpaavia” (= heikko, hylätty).