A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1010

J E Rosberg & Uno A Fleeges skrifter ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” i häften.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. ***** Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1010 har donerats av Tor Dannbäck och består av J E Rosberg & Uno A Fleeges skrifter ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” i häften. (1900-1901) Del I (1-7) 7 st., del II (1-12) 11 st., del III (1-13) 6 st. Samma skrifter har senare samlats till en bok med samma namn.
"Kyrkslätt socken" finns också som nytryck från år 2004.
*****
Kokoelman 1010 on lahjoittanut Tor Dannbäck ja se koostuu J E Rosberg & Uno A Fleegen kirjoituksista ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” vihkoina. (1900-1901). Tekstit on myöhemmin koottu ja julkaistu kirjana.
"Kyrkslätt socken" löytyy myös uuspainoksena vuodelta 2004.