A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1074

Handlingar från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1074 innehåller två kartonger material från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag m.b.t.* från åren 1926-1937. Materialet är förtecknat och förteckningen finns även i elektronisk form.

Innehåll: Medlemsförteckningar, inventariebok, protokollbok, protokoll, kassabok, förteckning över stolpar, inspektionsprotokoll, årsberättelser, avsända skrivelser, verifikat, stadgar, anmälan till handelsregistret, landshövdingens beslut, uträkning om lämpligaste sättet för elektrifiering av norra Kyrkslätt, kostnadsberäkningar, kontraborgenavtal mm.

På bilden ses första sidan av andelslagets stadgar, som omfattar 30 paragrafer.
*****
Kokoelmassa 1074 on kaksi arkistokotelollista Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelsbolagin aineistoa (suom. Pohjois-Kirkkonummen Sähköosuuskunta r.l.*) vuosilta 1926-1937. Aineisto on luetteloitu ja luettelo löytyy myös elektronisena.

Sisältö: Jäsenluetteloita, inventaariokirja, pöytäkirja-kirja, pöytäkirjoja, kassakirja, tolppaluettelo, tarkastuspöytäkirjoja, vuosikertomuksia, lähetettyjä kirjeitä, tositteita, ohjesäännöt, ilmoitus kaupparekisteriin, maaherran päätös, laskelma sopivimmasta tavasta sähköistää Pohjois-Kirkkonummi, kustannuslaskelmia, vastatakaussopimus y.m.

Kuvassa on osuuskunnan ohjesääntöjen ensimmäinen sivu. Säännöissä on 30 pykälää.
*****
*
m.b.t. = med begränsad tillskottsplikt
r.l.= rajattu lisämaksuvelvollisuus