A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1210

Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.
En arkivkartong pappersmaterial, dokument och fotografier.

1210 Arkivbildare: Estby folkskolas 100-årsjubileum. Donator: Leif Wikström. Materialet är ordnat och förtecknat av Sigbritt Backman. En arkivkartong pappersmaterial. Dokument: arbetsgruppens protokoll, korrespondens och bidragsansökan samt utkast och material till en muntligt framförd historik. Fotografier från jubileet 1999 och klassfoton från skolan ca 1907-1941.

Ansökan till Tillstånds- och tillsynssektionen i Kyrkslätts kommun 13.9.1999:
”Vi undertecknade anhåller vördsamt att få komma med en önskan till Tillstånds- och tillsynssektionen om att få uppställa en minnessten med mässingsplatta på platsen där Estby folkskola fungerade i tiden. [Tomtens nr.] Därtill önskar vi få tre träd fredade, varav två är sådana som planterats av skolan elever (en björk och en ek) samt en tall som funnits på skolgården under skolans hela existens.
Minnesstenen över skolan skulle avtäckas under skolans 100-årsjubileum den 17 oktober 1999 och träden fredas vid samma tidpunkt.” [texten fortsätter]

På bilden en skiss av Estby folkskola av Oiva Salovuo 1999. Beställd för en kopparplatta, som inte förverkligades.

Läs mera...
*****
1210 Arkistonmuodostaja: Eestinkylän kansakoulun satavuotisjuhlat. Lahjoittaja: Leif Wikström. Sigbritt Backman on järjestänyt ja luetteloinut aineiston. Yksi arkistokotelo paperiaineistoa. Asiakirjoja: työryhmän pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa ja apurahahakemus sekä luonnoksia ja aineistoa suullisesti esitettyyn historiikkiin. Valokuvia juhlista vuonna 1999 ja koulun luokkakuvia noin vuosilta 1907-1941.

Sitaatissa haetaan lupaa Kirkkonummen kunnalta pystyttää koululle muistokivi ja rauhoitta kolme puuta: koulun oppilaiden istuttamat koivu ja tammi sekä mänty, joka kasvoi koulupihalla koko koulun olemassaolon ajan.

Kuvassa on Oiva Salovuon luonnos koulurakennuksesta vuodelta 1999. Toteutumatta jäänyttä kuparilaattaa varten tilattu.