A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Visar samling: 1119 67 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bo Ekström Kyrkoherde i Kyrkslätt från är 1981 till pensioneringen år 2010.1946-2024
Boningshus Boningshuset för småbruket på Kalvholmen.1924-1944
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Finsk arbetshäst Kurt Erik Lönnberg med hästen Jalo på Kalvholmen1935-1939
Fiske Albert Lönnberg står i sin roddbåt och fiskar med metspö på Björköfjärden.1930-1939
Fiskebåt Fiskebåten användes för att köra produkter från Kalvholmen till försäljning vid Salutorget i Helsingfors1935-1944
Fiskebåt Hjördis med sin bror Tor Lönnberg i familjens fiskebåt.1930-1939
Fiskebåtar och ungdomar Ungdomarna roar sig i fiskebåtarna.1935-1939
Folkdräkt Systrarna Lönnberg från Medvastö i Kyrkslätts folkdräkt på Festberget i Jolkby.1935-1939
Folkdräkt Kyrkslätts folkdräkt1930-1939
Fritidsbåt vid brygga M/s Sofia är förtöjd år 1990 vid fiskare John Sjöberg och hustrun Gerdas brygga.1990
Fritidsbåt vid holme Tom Swahn med familj har förtöjt m/s Sofia vid Lilla Brändö år 1991.1991
Fyr Kallbådan fotograferad från m/s Sofia.1997
Gruppfoto vid skola Gruppfoto utanför Oitbacka folkskola.1925-1940
Gustaf och Amanda på Teir Amanda och Gustaf Swahn samt svärsonen Georg Pahlsten med sonen Rolf född 1935.1943-1946
Hemman Råbacka hemman före grundrenoveringen år 1936.1910-1935
Henrik Warelius Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.29.4.1866-1934
Hund Cavalier king charles spanieln Caprilla är på Lilla Brändö.1993
Hus för statkarl Huset var hem för statkarlen och hans familj på Oitbacka gård.1914-1956
Husbonden med familjen Husbonden på Råbacka Albert Lönnberg och hustrun Selma med barnens familjer.1941-1942
Husmor med sina kor Amanda Swahn framför ladugården på Teir i Leivosböle och dottern Helmi Pahlsten med sin son Rolf.1936
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Råbacka.1936
Häst och släde Avfärd med häst och släde från Råbacka.1948-1950
Hästkusk framför herrskapsvilla Tor Lönnberg med häst och kärra framför herrskapsvillan på Kalvholmen.1930-1944
Höäng Tor Lönnberg på höängen.1930-1944
Inspektor med hustru och barn Inspektor Albert Lönnberg på Abramsby gård med hustrun Selma och sönerna Tor och Åke.1916-1924
Inspektor och bonde Albert Lönnberg framför sitt hem på småbruket Kalvholmen i Medvastö by i Kyrkslätt invid Björköfjärden,1930-1935
Jakthundar Hjördis Lönnberg till höger och hennes släkting Helena Helin till vänster samt jakthundarna Nelly och Mopsan,1935-1944
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
Kalvar på bete Systrarna Lönnberg sköter om kalvarna som är på bete. Britta till vänster och Leone till höger.1935-1939
Karaktärshus Abramsby gårds karaktärshus.
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Klubbvimppel Esbo Navigatörer har hissat upp vimpeln på Lilla Brändö i Hirsala.1991
Konfirmander Konfirmander utanför Kyrkslätts kyrka den 12 juni 1932.12.6.1932
Konfirmation Konfirmation i Kyrkslätts kyrka med kyrkoherde Eric Henricson.21.8.1966
Kyrka Kyrkslätts kyrka i kvällsbelysning år 1976.1976
Kyrkslätt Vapenbröder Årsmöte på Ljungheda i Hindersby år 1942.1942
Lada och ängar Vy från Teir mot lada och Vadängarna i Oitbacka.1947-1949
Lottor Här är lottor från lottakåren i Kyrkslätt och tjänstgör med bespisning för försvaret.1939-1944
Lottor Lottorna Hjördis och Inga-Lill Lönnberg som tillhörde lottakåren i Kyrkslätt är här hemma på Kalvholmen.1939-1944
Löfnäs Fastigheten Löfnäs i Hindersby år 1980.1980
Minnessten Minnessten till minne av Kyrkslätts första folkskola som verkade i Hindersby från år 1871 till år 1970.1871-1970
Minnessten Minnesstenen om Gammel-Tina i Masaby placerades år 1992 där Gammel-Tina var åren 1913 - 1944.1992
Minnesstund Minnesstund för Albert Lönnberg på Råbacka hemman i Kauhala by på sensommaren år 1956.1956
Naturhamn M/s Sofia är förtöjd vid Stora Mickelskären.1992
Oitbacka gård Oitbacka gård firar 80-årsminne. Trotjänare dekorerade vid stämningsfull fest.1859-1939
Porkala havsby M/s Sofia på besök i Porkala havsby.2001
På trappan till Teir Gustaf Swahn vid svärsonen Georg Pahlsten med sonen Rolf och framför Gustafs son Väinö.1938
Selma och Albert Lönnberg Albert föddes 1879 i Kauhala by och flyttade efter genomgången jordbruksskola till östra Nyland för att 1912 komma tillbaka till Kyrkslätt och år 1936 bli bonde på Råbacka i sin födelse-by Kauhala.1879-1956
Skördearbete Skördearbete på Thomas gård eller officiellt Bak-Tuomola i Evitskog.1976
Skördetröska Husbonden på Thomas gård i Evitskog skördar vete på hösten 1976.1976
Slottsbacka Fastigheten Slottsbacka vid Gamla Hindersbyvägen i Hindersby år 1980.1980
Småbrukarfamilj Småbrukaren på Kalvholmen Albert Lönnberg och hustrun Selma med sina barn och barnens familjer.1940
Stall Stallet på Oitbacka gård under 1920-talet.1920-1929
Statare Gårdens statare vid ladugården på Oitbacka gård.1945-1950
Tina-stugan Tina-stugan från Tina i Masaby flyttades och renoverades på Alisgården i Lappböle.2022
Tjänstefolk Tjänstefolk framför Abramsby karaktärshus.1928
Tjänstefolk Tjänstefolk framför Abramsby karaktärshus.1928
Träkyrka Haapajärvi kyrka i norra Kyrkslätt år 1976.1976
Tågavgång till Kyrkslätt Tåget till "Kyrkslättiin - Till Kyrkslätt" är redo att avgå från Helsingfors.1920-1925
Utfärd med cyklar Niilo Hiltunen till vänster och Kurt Erik Lönnberg vid sina cyklar.1930-1939
Utfärd med vänner. Utfärd från Kalvholmen i Medvastö Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.1936-1939
Vy i Hindersby år 2009 Vy från Gamla Hindersbyvägen väster om Sadelmakargränden.2009
Vy från utkikstorn i Porkala Vy från Tullandet mot Rönnskär med Rönnskärs fyrtorn till höger om fartyget.1976
Vy från utkikstorn i Porkala Vy från Tullandet över Kyrkogårdsön mot Finska viken.1976
Växthus och lada Växthus och lada tillhörande hemmanet Solhem i Leivosböle vid gränsen till Esbo.1954-1955