A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Karin Ehrnrooth

Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt
Fotografier till vänster är Karin Ehrnrooth och till höger är systrarna Hjördis och Inga-Lill Lönnberg som var medlemmar i Kyrkslätts lottakår. Systrarna Lönnberg utförde luftbevaknings- och bespisningsuppdrag i sin hemkommun Kyrkslätt.

Kyrkslätt Lotta Svärd bildades den 14 oktober 1919
Aina Gabrielsson var ordförande 1919-1924
Karin Ehrnrooth var ordförande 1924-1944
Lottorna skötte i Kyrkslätt bl.a. om matbespisning, bevakning i luftbevakningstorn och var telefoncentralvakter.

Tidningen Nyland den 19.11.1829:

KYRKSLÄTT LOTTOR JUBILERA.
Kyrkslätt lottor begingo sitt 10-årsjubileum i söndags å Ljungheda. Festsalen var vackert dekorerad med blåvita girlander, flaggor och vapen samt rikt eklärerad. Festmiddagen öppnades med avsjungandet av "Vår Gud är oss en väldig borg". Prosten Julius Lindberg höll ett vackert och varmt tal utgående från texten "Gud är vår tillflykt från släkte till släkte". Efter talet sjöngs psalmen "Uti din nåd", som liksom inledningspsalmen beledsagades av fru Gahmberg vid pianot. Ordföranden fru Karin Ehrnrooth hälsade inbjudna representanter, gäster och lottor välkomna. Under middagen hölls många och vackra tal. Centralstyrelsens hälsning framfördes av kommerserådinnan Björkenheim. Distriktsstyrelsens hälsning framfördes av fru Boisman-Markelin. Lokal- och kretschefen Thomasson framförde från skyddskåren ett varmt tack för trofast samarbete och överlämnade till ordföranden fru Karin Ehrnrooth en vacker blomsterskål, ingeniör Artur Paulig frambar skyddskåristenias tack för all den trevnad och osparda möda lottorna bevisat dem under övningar, manövrer och parader. Efter varje hälsning följde ett rungande fyrfaldigt leve. Härpå framförde fru Aina Gabrielsson i egenskap av första ordförande en synnerligen intressant och ingående historik över Kyrkslätt Lotta-Svärd ända från dess stiftelse den 14 okt. 1919 till år 1924. "Då" slutade talarinnan sin berättelse - "fann undertecknad slutligen en, som ville och kunde taga hand om det 5-åriga Lotta-barnet och föra det vidare i utveckling
- öppna vidare vyer för det. Fru Karin Ehrnrooth blev föreningens ordförande."
Härpå överlämnade fru Ehrnrooth till fru Gabrielsson en rik fond av blommor från lottorna, som uttryck av djupaste tacksamhet för vad hon varit och ännu fortfarande är för Kyrkslätt Lottaföreningen. Härefter gav fru Ehrnrooth en livfull skildring över de gångna 5-åren hon haft förmånen att samarbeta med dessa präktiga Kyrkslätt Lottor, som så helt varit besjälade av oegennyttigt arbete för hem, hembygd och fosterland.
F. d. propagandachefen för skyddskåren, herr R. Höman sjöng några vackra sånger känsligt ackompanjerad av fröken Gunhild Röman.
Lyckönskningstelegram hade anlänt från lottornas distriktsordförande friherinnan Standertskjöld, general Holmberg, generalskan Hilda och fröken M. Holmberg, distriktsordförande för lottorna i Wasa fru Hulda Blomberg, ordförande för Syd-Lojo Lotta Svärd fru Anna Dahlberg och forstmästaren Torsten Idström.
Under kaffet reciterade fröken Alm känsligt Bertel Gripenbergs vackra "Ballad om en Jägarlöjtnant" och herr Höman sjöng några vackra sånger. Doktor Åström höll ett intressant föredrag om ulanernas lägermöten i Hangö med vackra ljusbilder där lottorna voro med.
Till sist gick ridån upp för en särdeles anslående tabiå föreställande en döende yngling på slagfältet, som i en vision ser sin mor invid vars knän han tycker sig vila medan fridsängeln närmar sig med ett palmblad i sin hand i det ögonblick då livet flyr. Under det ridån går upp hörs avlägset bakom scenen svag röst sjunga "Mor lilla mor".
Härmed var den i allo lyckade och stämningsfulla festen slut.
På måndagen skall en grupp lottor besöka "Wohls Frigård" och bjuda internerna på kaffe.

Referens Läs mera...

---------------------------------------
Verksamhet refereras i Tidningen Nyland.

Bl.a. följande:

Lottornas tävlan om Lotta-vandringspriset försiggick även den 9 mars. I tävlingen deltogo 8 kända skidarlottor.
Skulle en tävlan ske mellan skyddskåren och Lotta-Svärd, vet man ej vem som hemförde lagsegern!
Hjördis Lönnberg vann dagens tävlan med 26.21; 2) Inga-Lill 1 Lönnberg 27.42; 3 Alice Rönnberg 34.25. Banan var 5 km. Nu glunkas det om en stortävlan mellan Porkala och Kyrkslätt samt lottorna om nya lagpris.

Läs mera i tidningen Nyland 13.3 1941. Ref: Läs mera...


Platsbeskrivning
Tyris gård, Bobäck, Kyrkslätt