A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Fritidsbåt vid holme

Tom Swahn med familj har förtöjt m/s Sofia vid Lilla Brändö år 1991.
Lilla Brändö var år 1991 det första året arrenderat av Esbo Navigatörer till gemensam holme för medlemmarna. Esbo Navigatörers vimpel vajar redan i den nya flaggstången till vänster.

Platsbeskrivning
Lilla Brändö Hirsala Kyrkslätt