A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1036

En samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer. | Kokoelma eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamia valokuvia.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1036 är en samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer.

Kyrkslätts hembygdsförening insamlade fotografierna på 1970-talet och de förvarades på huvudbiblioteket tillsammans med kommunens bilder till 1984. Fotografierna togs då till kulturkansliet och katalogiserades tillsammans med kommunens bilder. Därefter delades samlingen så att de bilder som ursprungligen donerats till hembygdsföreningen returnerades till föreningen. Dessa bildar nu samling 1036. Samlingen finns i två kartonger.

Den ena kartongen innehåller sju fotoalbum med bilder från Strömsby gård från 1920-talet, donerade av familjen Lesch. Bilderna är inte förtecknade, men i albumen finns anteckningar om plats och tid. (Samma som arkivnummer 1014.)

Den andra kartongen innehåller flera mindre donationer av bl.a Thorvald Jansson, Svanhild Snell, Ritva Kjerin, Kaja Lindberg, Gustaf Aminoff, Sten-Olof Westman. Bland motiven finns t.ex. Eriksgård & Navala, Kyrkslätt kyrkogård 1956, Jorvas station 1910, Villa Haga, Masaby Ljusdala, Nyländsk purpuri 1975, tyska trupper i Masaby 1918, Meiko, Masaby station 1904, Gillobacka gård före 1944. På fotografierna finns en inte helt komplett pappersförteckning, endast några är digitaliserade.

På bilden Masaby station 1904.
*****
Kokoelma 1036 muodostuu eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamista valokuvista.

Kirkkonummen kotiseutuyhdistys kokosi valokuvat 1970-luvulla ja niitä säilytettiin pääkirjastossa yhdessä kunnan valokuvien kanssa vuoteen 1984 asti. Silloin valokuvat luetteloitiin kunnan kulttuuritoimistossa ja alun perin kotiseutuyhdistykselle lahjoitetut kuvat palautettiin yhdistykselle. Ne kuvat muodostavat nyt kokoelman 1036. Kokoelma on kahdessa arkistokotelossa. (Sama kuin arkistonumero 1014.)

Toinen kotelo sisältää seitsemän Leschin perheen lahjoittamaa valokuva-albumia, joissa on kuvia Strömsbyn kartanolta 1920-luvulta. Kuvista ei löydy luetteloa, mutta albumeissa on merkintöjä paikoista ja ajankohdista.

Toisessa kotelossa on useampi, pienempi lahjoitus, lahjoittajina mm. Thorvald Jansson, Svanhild Snell, Ritva Kjerin, Kaja Lindberg, Gustaf Aminoff, Sten-Olof Westman. Kuvien aiheita ovat esim. Eerikinkartano & Navala, Kirkkonummen hautausmaa 1956, Jorvaksen asema 1910, Villa Haga, Masalan Ljusdala, Nyländsk purpuri-tanssitapahtuma 1975, saksalaisia joukkoja Masalassa 1918, Meiko, Masalan asema 1904, Gillobackan kartano ennen vuotta 1944. Kuvista on olemassa ei täysin paikkansa pitävä paperiluettelo, kuvista vain muutamia on digitoitu.

Kuvassa on Masalan asema vuonna 1904.