A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1116

Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.
En omfattande samling (635 objekt) digitaliserade fotografier tillhörande släkterna Röman och Schreiber från Jolkby gård och släkten Grotell samt bl.a. till dessa släkter relaterad släktkrönika,

1116 Donator, arkivbildare och skannade av: Sol-Britt Kärki. 635 st. digitaliserade fotografier. Främst på folk och byggnader på Jolkby gård, men även från andra platser familjerna vistades på. Från tidigt 1900-tal till 1960-talet.
Delar av nuvarande Kyrkslätts centrum syns på många bilder, eftersom Jolkby gård ligger intill.
De flesta bilder har någon förklaring av motivet i filnamnet eller metadata. De är skannade i olika filformat och olika upplösning. En del filer är fotografier av uppslag ur fotoalbum. Till samlingen hör också en powerpointfil med en släktkrönika.

Bilden är ur underalbumet K.J. Römans album, Jolkby på 1920-talet.
***
1116 Lahjoittaja, arkistonmuodostaja ja kuvien skannaaja: Sol-Britt Kärki. 635 kpl digitoituja valokuvia. Aiheina pääosin Jolkbyn kartanon väkeä ja rakennuksia mutta myös muita paikkoja, joissa perheet viettivät aikaa. 1900-luvun alkupuolelta 1960-luvulle.
Osia Kirkkonummen nykyistä keskustaa näkyy monissa kuvissa, koska Jolkbyn kartano sijaitsee aivan sen kupeessa.
Useimmissa kuvissa on jonkinlainen kuvan aiheen selitys, tiedostonimen tai metadatan muodossa. Kuvat on skannattu eri tiedostomuodoiksi ja eri resoluutioilla. Jotkut tiedostot ovat valokuvia valokuvakansioiden sivuista. Kokoelmaan kuuluu myös sukukertomus powerpoint-muodossa.

Kuva on alakansiosta K.J. Römans album, Jolkby 1920-luvulla.


Platsbeskrivning
Jolkby gård, Kyrkslätt