A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

495 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1100   Tidningar, svampbok, idrottskalender.1896-1953
1101   Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.1896-1903
1102   Smedsede gårdsarkiv.1827-1949
1103   Yrjö Sotamaa. Munkkulla.1980-1982
1104   Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.1970-2013
1105   Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.2006-2010
1106   Kirkkonummen Heikkilän Martat, yhdistyksen arkisto.1988-2021
1107   Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt, föreningsarkiv1870-1894
1108   Kyrkslätt kyrkoby syförening, föreningsarkiv1881-1976
1109   Karl och Ulrika Andersson, handlingar1880-1904
1110   Sarfvik gård, gårdsarkiv-1985
1111   Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning, föreningsarkiv1957-2012
1112   Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård-1982
1113   Hella Stierncreutz f. Reuter, fotografier1920-1944
1114   Kurt Ekström, personarkiv1782-1988
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
1117   Mary Grotell, fotoalbum1890-1930
1118   Mårten Bondestam, fotografier1880-1944
1119   Konfirmationsfoton, betyg, brev, skolfoton, familjefoton och släktforskningsrapport.1925-2018
1120   Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.1969-1976
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
1122   Kirkkonummen eläkkeensaajat ry, yhdistyksen arkisto1974-2014
1123   Digitala kopior av svartvita fotografier på Wohls gårds byggnader och personer1920-1950
1124   Material till boken Berättelser från Lappböle
1125   Thorvald Backman, material i huvudsak om Porkala by-2008
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
1127   Kristina Wasenius, handlingar, fastigheten Karlberg på Lingonbacken i Masaby1883-1955
1128   Fotografier från Porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
1129   Katalognumret saknar innehåll | Luettelonumero vailla sisältöä
1130   Testnummer, saknar innehåll | Testinumero, ei sisältöä
1131   Fotografi, medborgarmöte vid Hindersby folkskola ca 19001900-1905
1132   Kirkkonummen Yrittäjät, yhdistyksen arkisto1979-2014
1133   Kommunens miljövårds diabilder, skärgårdsmotiv1980-1990
1134   Marcus Wallenberg-priset | Marcus Wallenberg -palkinto2009
1135   Material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter | Aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista1603-2015
1136   Karl Fredrik Ekström med familj: kort, minnesalbum, skolhäften, brev, fakturor, urklipp o.dyl.1910-1970
1137   Böcker tillhörande serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.2003-2006
1151   Petra Vairimaa, fotografier. Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby.1920-1990
1153   Historiska foton vid kyrkan, foton från 1956 och skolfoton.1900-1964
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
1174   Kurt Pihlströms dagböcker.1931-1999
1175   Dagmar Bergenström född Forsström.1930-1981
1177  
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1185   Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter1919-2020
1188   Ingels - 650 år
1199   Bilder fotograferade invid Kyrkslätts kyrka1956-1959
1202   Sockenkartor1930-1939
1210   Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.1899-1999
1219   Gotthard Björklunds almanackor.1945-1965
1227   Lotta Svärd organisationen i Kyrkslätt1919-1944
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Alla tiders skola i Friggesby Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXV2006
Amanda och Gustaf på Teir Amanda och Gustaf Swahn samt svärsonen Georg Pahlsten med sonen Rolf född 1935.1943-1946
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1876-1945
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Bensinstation Kyrkslätt Handelslags Shell bensinstation mellan kyrkan och järnvägsstationen nära Haga som syns till vänster i bakgrunden.1965-1975
Berättelser från Lappböle Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIV2013
Bil Bil av märket Renault.1920-1925
Bil anländer till huvudbyggnad Sarfvik gårds huvudbyggnad invid Esboviken.1920-1940
Birger Jansson Bondson från Åminne gård i Hindersby Kyrkslätt som blev magister, lektor och prodirektor.1888-1939
Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2003
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Bondgård Järsö gård år 1943 invid Järsöviken och Tavastfjärden.1943
Bondgård med höns Hönorna på gårdsplanen framför Sarfvik gård1910-1930
Boningshus Boningshuset för småbruket på Kalvholmen.1924-1944
Bro över järnväg Torhem och gamla bron från 1930-talet över järnvägen.1939-1944
Brygga Gillobacka gårds badplats och Kvis bys brygga.1930-1944
Brygga med lusthus Sarfvik gårds brygga vid Esboviken.1910-1930
Bröllop Hildings och Etels bröllopsdag 2 maj 1943.2.5.1943
Buss, butik, bank, bensinstation och kyrka Buss parkerad invid huset med Kyrkslätt Handelslag, Kyrkslätt Andelskassa och Shell bensinombud där kyrkan är i bakgrunden.1957-1959
Butik F.E. Pihlströms butik i Tolls.1910-1915
Butik Butik i Jorvas.1970-1980
Butik Kyrkslätt Handelslags butik i Nägels invid Jorvas station.1925-1940
Butik Butiken i Friggesby.1930-1944
Butik Kyrkslätts Handelslag i Friggesby.1930-1944
Butik Kirkslätt Handelslag i Lappböle1930-1950
Butik Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.1917-1929
Butik Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Butik Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg som är Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956.2.10.1956
Butik Matbutiken på kyrkbacken öppnas igen 2.10.19562.10.1956
Butik Kyrkslätt Handelslag i Jorvas år 1931.1931
Butik Hans Korkmans butik invid Jorvas station fotograferad under evakueringen.1944
Butik och bibliotek invid kyrkan Sokos och bibliotek invid Kyrkslätts kyrka1980-1989
Butik och järnvägsbro Korkmans butik och den i juni 1994 halvfärdiga bron över järnvägen invid Jorvas station som byggts intill huset.1994
Butiken Sokos Sokos och hörngård år 1989.1989
Butiksbil Kyrkslätts Handelslags butiksbil år 1957,1957
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Bänkgård och växthus Bänkgården och växthus framför inspektorsbostaden på Gillobacka 1943.1943
Chaufförsvilla Gillobacka chaufförsvilla 1943.1843-1943
Chaufförsvillan Anni Edsvik på landsvägen i Gillobacka med chaufförsvillan i bakgrunden.1940-1944
Chaufförsvillan Familjen Welin utanför bostadshuset i Gillobacka på Aina Welins 50 års dag den 27 juli 1944.1944
Chaufförsvillan Chaufförsvillan på Gillobacka gård1938-1940
Dagboksanteckningar förda under en resa till Danmark och Sverige sommaren år 1892 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXII1995
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II1920
Dans på stranden Dans vid Finnträsk på Ingvalsby stranden år 1926.1926
Det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIX2003
Det kommunala biblioteket i Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr X1970
Det oförgätliga Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VII1953