A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Jolkby festberget

Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI
Fotot är Jolkby festberget 25 år senare än nedanstående folkfest.

Tidningen Hufvudstadsbladet 1.7.1905:

Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas FOLKFEST med stort LOTTERI invid Kyrkslätt station å Jolkby festberget Söndagen den 2 juli kl. 5 e. m.

Af det synnerligen rikhaltiga och omvexlande programmet må framhållas: Prolog, Kvartettsång af M.M:iter, Hornmusik af Kyrkslätt 3 musikkapell, Deklamation, Kupletter, Kostym- & Nationaldanser, Bygdemålsberättelser och Harmonikalåt utföras i kostym af Johan från Skansen i Stockholm; Idrottstäflingar, Dans och lekar m. m.

Entrée: 50 p:i, barn 25 p:i.

Obs.! Extra tåg afgår fr. Kyrkslätt kl. half 12 midnatt till Helsingfors och mellanliggande stationer till hvilket tåg järnvägens tur- och retur biljetter dock icke gälla.

Biljetter till extra tåget lösas med vanlig enkel afgift å Kyrkslätt station.

Lustfärd gör ångbåten Adlercreutz söndagen den 2 juli kl. 10 f. m. från Helsingfors till Bobäck därifrån passagerare kunna färdas med bantåg till folkfesten på Jolkby.

Retur från Kyrkslätt station sker med extra tåget till Bobäck där ångaren Adlercreutz på återvägen från Hvitsand inträffar kl. 12 för att återföra lustfarare till Helsingfors och mellanliggande bryggor.

Bestyrelsen

Läs mera...


Platsbeskrivning
Festberget i kyrkbyn Jolkby i Kyrkslätt