A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Jolkby festberget

Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI
Fotot är Jolkby festberget 25 år senare än nedanstående folkfest.

Tidningen Hufvudstadsbladet 1.7.1905:

Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas FOLKFEST med stort LOTTERI invid Kyrkslätt station å Jolkby festberget Söndagen den 2 juli kl. 5 e. m.

Af det synnerligen rikhaltiga och omvexlande programmet må framhållas: Prolog, Kvartettsång af M.M:iter, Hornmusik af Kyrkslätt 3 musikkapell, Deklamation, Kupletter, Kostym- & Nationaldanser, Bygdemålsberättelser och Harmonikalåt utföras i kostym af Johan från Skansen i Stockholm; Idrottstäflingar, Dans och lekar m. m.

Entrée: 50 p:i, barn 25 p:i.

Obs.! Extra tåg afgår fr. Kyrkslätt kl. half 12 midnatt till Helsingfors och mellanliggande stationer till hvilket tåg järnvägens tur- och retur biljetter dock icke gälla.

Biljetter till extra tåget lösas med vanlig enkel afgift å Kyrkslätt station.

Lustfärd gör ångbåten Adlercreutz söndagen den 2 juli kl. 10 f. m. från Helsingfors till Bobäck därifrån passagerare kunna färdas med bantåg till folkfesten på Jolkby.

Retur från Kyrkslätt station sker med extra tåget till Bobäck där ångaren Adlercreutz på återvägen från Hvitsand inträffar kl. 12 för att återföra lustfarare till Helsingfors och mellanliggande bryggor.

Bestyrelsen

Läs mera...


Platsbeskrivning
Festberget i kyrkbyn Jolkby i Kyrkslätt