A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Dammviken

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II
J.E. Rosberg,

Kan läsas som digital bok av medlemmarna: Läs mera...

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1920. Nytryck 1983

10 sidor.

Platsbeskrivning
Gillobacka referensbibliotek, hylla nr 1