A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

495 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Jubileumsport Kyrkslätt firar 600-års jubileum år 1930.1930
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
Järnvägsstarion Masaby järnvägsstation år 1965.1965
Järnvägsstation Kyrkslätts järnvägsstation år 1957.1957
Järnvägsstation Masaby station fotograferad år 1904.1904
Järnvägsstation Utsikten från Jorvas bro. Järnvägen gick ända in i kvarnen. Labors kvarn och Labors kontor t.h. samt Jorvas station t.v.1930-1944
Järnvägsstation Jorvas järnvägsstation.1935-1944
Kaffepaus vid hästräfsa Kaffepaus vid hästräfsa, T.v. Carl Erik och Per Engberg.1930-1939
Kalvar på bete Systrarna Lönnberg sköter om kalvarna som är på bete. Britta till vänster och Leone till höger.1935-1939
KANTVIK Maalaiskylä - Sotilaskaupunki - Teollisuustaajama Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIX2020
KANTVIK Landsortsby Militärstad Industritätort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr LI2023
Karaktärsbyggnad Sarfvik gårds karaktärsbyggnad1930-1939
Karaktärshus Karaktärshuset på Järsö gård år 1943.1943
Karaktärshus Kauhala gård1944-1948
Karaktärshus Korkkulla gård.1939
Karaktärshus Jolkby gård på 1930-talet.1930-1939
Karaktärshus Eriksgård i byn Koskis-Navala.1953
Karaktärshus Karaktärshuset på Gesterby gård före år 1944.1930-1944
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Kertomuksia Lapinkylästä Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLV2014
Klubbvimppel Esbo Navigatörer har hissat upp vimpeln på Lilla Brändö i Hirsala.1991
Ko Kon Gullros i förgrunden på Storkvis gård.1935-1944
Ko och deja Ko, deja och Valfrid Engberg. Bästa kon Jutta som under sex år mjölkat över 5 000 kg per år.1930-1935
Kommunalhem Kyrkslätts kommunalhem i Vols.1930-1939
Konfirmander Kyrkoherden Julius Lindberg och prosten Magnus Öblom leder konfirmanderna till Kyrkslätts kyrka. I bakgrunden sockenstugan och hörngård samt Kyrkslätt Handelslag närmast.1935-1939
Konfirmander Konfirmander utanför Kyrkslätts kyrka den 12 juni 1932.12.6.1932
Konfirmation Konfirmation i Kyrkslätts kyrka med kyrkoherde Eric Henricson.21.8.1966
Konfirmation Konfirmation i Kyrkslätts kyrka den 13 oktober 1935.13.10.1935
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kurs Madrasskurs vid Nägels folkskola.1930-1944
Kvarn och bastu Vy mot kvarnen och bastun på Medvast gård.1900-1920
Kvarn och sädesmagasin Vy mot kvarn och sädesmagasin på Medvast gård.1900-1920
Kyrka Kyrkslätts kyrka i början av 1900-talet. Jolkby gård till höger i bakgrunden.1900-1910
Kyrka Kyrkslätts kyrka på 1930-talet1930-1939
Kyrka Kyrkslätts kyrka i kvällsbelysning år 1976.1976
Kyrka Kyrkslätts kyrka från 1200-talet och klockstapeln från 1800-talet samt kyrkstall och i bakgrunden syns prästgården.1900-1902
Kyrka Vy mot Kyrkslätts kyrkan år 1931 från Jolkby.1931
Kyrka Kyrkslätts kyrka år 1957.1957
Kyrka och butik Kyrkbacken ca. 1970 med Ekman & Nordströms butik med rött tak i förgrunden.1970-1972
Kyrka och kyrkstall Kyrkslätts kyrka och kyrkstall i slutet av 1800-talet.1890-1900
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVI1987
Kyrkbacken Kyrkbacken i Kyrkslätt omkring år 1900.1900
Kyrkbacken Prästgårdsbacken är nu utbyggd på 1990-talet.1990-1999
Kyrkslätt 600 år Kyrkslätts kommun firar 600 år på Festberget i Jolkby.1930
Kyrkslätt 600 år Festtalare J.E. Rosberg på Festberget i Jolkby då Kyrkslätts kommun firar 600 år.1930
Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr V1949
Kyrkslätt Vapenbröder Årsmöte på Ljungheda i Hindersby år 1942.1942
Kyrkslättbos konst visas i Ukraina Artikel skriven av Olle Hakala i Västra Nyland 3.11.20013.11.2001
Kyrkslätts hembygdförening under 50 år Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr IX1963
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Köpebrev för en traktorgrävmaskin. Köpebrev för en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956.6.8.1970
Lada och ängar Vy från Teir mot lada och Vadängarna i Oitbacka.1947-1949
Ladugård Den renoverade ladugården på Järsö efter Porkalaparentesen.2002
Ladugård Ladugården på Jorvas, sommaren 1932.1932
Landsvägsbro Bastviks bro över Esboviken vid gränsen till Kyrkslätt.1956
Landsvägsbro Utfärd från Korkkulla till bron över Esboviken.1939-1944
Lill-Nägels Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo år 1939.1839-1939
Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XI1871-1968
Lottor Lottorna Hjördis och Inga-Lill Lönnberg som tillhörde lottakåren i Kyrkslätt är här hemma på Kalvholmen.1939-1944
Lottor Här är lottor från lottakåren i Kyrkslätt och tjänstgör med bespisning för försvaret.1939-1944
Luoma - kylä Kirkkonummella Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2006
Läsesedel Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Löfnäs Fastigheten Löfnäs i Hindersby år 1980.1980
Makilo – från fiskeläge till kustfort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVII2015
Masaby - från bondby till tätort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2006
Masala – maalaiskylästä taajamaksi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2007
Mathildebergs rosendriverier Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVII1988
Midsommar på Gillobacka Under midsommaren inbjöd fru och herr Öflund hela gårdsfolket till midsommarfirande i den s.k. groggropen.1935
Minnen från Kyrkslätt - Berättelser Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XV1985
Minnen från Överby Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXI1995
Minnessten Minnesstenen om Gammel-Tina i Masaby placerades år 1992 där Gammel-Tina var åren 1913 - 1944.1992
Minnesstund Minnesstund för Albert Lönnberg på Råbacka hemman i Kauhala by på sensommaren år 1956.1956
Monumentavtäckning Monument för Sigurdskåren invid klockstapeln.1928
Motorcykel framför lanthandel. Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).1935-1944
Museum Gammel-Tina museum i Masaby.1913-1944
Mäkiluoto, kalastustukikohdasta rannikkolinnoitukseksi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVIII2017
Möte på trappan Släkt och vänner på trappan till Korkkulla gårds karaktärshus.1944
Naturhamn M/s Sofia är förtöjd vid Stora Mickelskären.1992
Nya rön från Kyrkslätts historia Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLII2012
Obbnäs Obbnäs gårds huvudbyggnad då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Oitbacka gård Oitbacka gård firar 80-årsminne. Trotjänare dekorerade vid stämningsfull fest.1859-1939
Operation Kommunalläkaren Teddy Biaudet utför operation i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1918-1944
Orden J E Rosbergs orden13.12.1919
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge. Arvid Pihlström från Hindersby till vänster.1895-1915
Pojkgymnastik Pojkgymnastik på Ljungheda i Hindersby.1925-1935
Politiska flyktingar i Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VI1952
Porkala havsby M/s Sofia på besök i Porkala havsby.2001
Prästgård Prästgården i Kyrkslätt år 1914.1914
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström från Hindersby med borr i dörren.1895-1915
På höängen På höängen, Jorvas gård i bakgrunden sommaren 1934.1934
På höängen Jorvas gård på höängen.1930-1939
På höängen Jorvas gård på höängen, Carl Erik Engberg sitter på hästräfsan.1930-1939
På jakt efter en världsbild Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVII2000
På terrassen Husbonden på Jorvas gård med gäster.1925-1930
På trappan till Teir Gustaf Swahn vid svärsonen Georg Pahlsten med sonen Rolf och framför Gustafs son Väinö.1938
Ragvalds Ragvalds i Överby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Rembas - Porkala - Hangö tur och retur Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr L2021
Ria Rian på Korkkulla gård före parentesen 1944-1956.1920-1944