A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1174

Kurt Pihlströms dagböcker.
Kurt Pihlström skrev dagbok från år 1931 där det finns noteringar om dagsaktuella händelser men också nedskrivna tankar om tidigare händelser som han varit med om och som han hört berättas om.

( De två fotografierna invid ingår i arkivsamling 1121.)
-
Dagboksanteckningarna är om händelser på Korkkulla rusthåll och om Porkala-området och Korkkulla också under den tid som han är evakuerad 1944-1956. Evakueringen förde Kurt först till Kauhala i norra Kyrkslätt och därefter till inköpt hemman i Kullo by i Borgå landskommun samt till Domsby i Esbo före återflyttningen till Korkkulla.

Dagboksanteckningarna från den 11.6.1950 är bl.a. om vad Ulrika Sofia Boberg hade berättat om karaktärsbyggnaden på Korkkulla som år 1950 var på Sovjetiskt arrendeområde, Porkala-området.

Enligt Kurt Pihlström är Ulrika antecknad som "Korkkulla-Ulla" som hette Boberg. Ulla visste berätta att karaktärshuset på Korkkulla var äldre än från år 1796 som står inristat högt uppe på gaveln, för hon hade hört att år 1796 byggdes en andra våning till på det tidigare envånings-karaktärshuset. Inristningen 1796 är då tydligen gjord i samband med renoveringen av karaktärshuset år 1796.

Ulla hette enligt dopboken Ulrika Sofia Boberg född 10 mars 1825 och enligt dagboken över 90 år då hon dog

Ulrika hade anor långt bakåt i tiden på Korkkulla. Hennes farmorsfar var Korkkulla-dragonen Jacob Korck född 1730 och städslad som dragon på Korkkulla 1758 varefter hans ättlingar bott på gården i många generationer.

Dragon Jacob Korcks dotter och Ulrikas farmor var född 1764 på Korkkulla och dog 1845 då Ulrika var 20 år och hennes far var född år 1795 på Korkkulla så Ulrika borde nog kunna känna till att karaktärsbyggnaden på Korkkulla före 1796 hade en våning före den fick en andra våning.