A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Kyrkslätt 600 år

Festtalare J.E. Rosberg på Festberget i Jolkby då Kyrkslätts kommun firar 600 år.
Estraden bestegs av porf. J. E. Rosberg som höll följande tal; Ärade närvarande: Kyrkliga, statens och kommunala ämbetsmän, medarbetare i Kyrkslättboken och medhjälpare vid denna fest, goda grannar i nabokommunerna, kära vänner i Kyrkslätt. Jag har det ärofulla uppdraget att i Kyrkslätts hembygdsförenings namn hälsa Eder alla, värderade gäster och övriga deltagare, hjärtligt välkomna till denna vår sockens 600-årsfest. Läs mera...

Platsbeskrivning
Kyrkbyn Jolkby i Kyrkslätt