Medlemsinformation för år 2020

Kantvik-kirja julkaistu joulukuussa 2020

       

Kantvik-kirjan kirjoittanut Jukka Lehtonen on kerännyt aineistoa parikymmentä vuotta. Kirjassa on 384 sivua sekä 426 valokuvaa ja karttaa. Tilaa Kantvik-kirjasi kotiin postilla​.

Kantvik-boken är utgiven på finska i december 2020 och utges på svenska  i slutet av år 2021 eller under år 2022. Föreningens styrelsemedlem Jukka Lehtonen har skrivit boken och samlat material till boken under tjugo år. Boken har 364 sidor samt 426 foton och kartor. Se närmare ...

 

Aderton böcker digitalt i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter

Alla medlemmar som har meddelat om sin e-postadress till föreningen erhåller medlemsbrev per e-post och anvisning där för inloggning varefter de digitala böckerna kan läsas. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

Gillobacka hembygdsgård är invid Kungsvägen

Föreningen har nu erhållit en skylt från Kungsvägen rf

Se närmare var skylten är uppsatt . . . 

 

Professor J.E. Rosberg-böcker på Gillobacka

Ca 40 böcker som är skrivna av föreningens grundare professor  J. E. Rosberg finns nu i referensbiblioteket på Gillobacka.

Titlar och utgivningsår finns listade här .... 

Årsmötet 2020

Årsmötet hölls lördagen den 14. mars 2020 kl. 15:00 - 18:00 i en komprimerad version pga coronaviruset. Inget extraprogram, ingen kaffeservering utan endast de obligatoriska årsmötesförhandlingarna samt  två premieringar:

Börje Forsberg till höger. Till Börje utdelades Finlands svenska hembygdsförbunds högsta förtjänsttecken, hembygdsmedaljen i silver med blåvitt band, för hans synnerligen förtjänstfulla gärning i det finlandssvenska hembygdsarbetet.

Bjarne Johansson till vänster. Till Bjarne utdelades Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver för långvarig och förtjänstfull verksamhet  i det finlandssvenska hembygdsarbetet.

Damen på porträttet i mitten är Augusta Nyman från Sarfvik gård.

Föredraget av arkeologen på Vanda stadsmuseum och ordförande för Vandasällskapet Andreas Koivisto om barnböcker, mobilspel och arkeologi inhiberades också p.g.a. covid-19 situationen.

Medlemsbrev


Här kommer, försenat av oväntade händelser, medlemsbrevet för år 2020.
Föreningens post- och besöksadress är Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt.
Dit eller till kontakt@kyhf.fi kan du skicka förslag, idéer och frågor.
På webbsidan http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi hittar du rikligt med uppgifter om
verksamheten, publikationer och kommande program.
Om du i forsättningen föredrar att få medlemsbreven som epost, skicka då ett kort meddelande till ekonomi@kyhf.fi eller till Bredbergsfonden 2 C 02400 Kyrkslätt, eller som SMS till 044 5500 100.
Årsmötet höll medlemsavgiften för 2020 oförändrad som 10 euro per ordinarie medlem.
Din/er avgift är 10,00 euro.
Om du anser att föreningens verksamhet förtjänar ditt stöd kan du välja att betala ett frivilligt bidrag, som går oavkortat till hembygdsverksamheten. (Ingen av de aktiva i styrelsen och arbetsgrupperna får någon ersättning för sitt arbete).
Observera att kontonumret har ändrats. Vi är tacksamma om du använder referensnumret nedan, det gör vårt arbete lättare.
Medlem som under två år i följd inte har erlagt sin medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.


VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Känner du någon som är intresserad av hembygdsarbete? Be dem besöka vår hemsida http://www.kyhf.hembygd.fi/svenska/start/ eller kontakta direkt: Jöran Ahlbäck, 044 5500100, ekonomi@kyhf.fi.

Bästa hembygdsvän,
Det här året har ju börjat under ganska speciella förhållanden och coronapandemin har naturligtvis även påverkat hembygdsföreningens verksamhet i viss mån. Föreningen genomförde planenligt sitt årsmöte den 14 mars, men med mycket reducerat program, endast årsmötesförhandlingar och endast några medlemmar närvarande. Det planerade programmet med föredrag av Vanda stadsarkeolog och Vandasällskapets ordförande Andreas Koivisto med temat ”Barnböcker, mobilspel och arkeologi” uppsköts till ett senare datum.
Ordföranden och de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå återvaldes. Sålunda består styrelsen av ordförande Kurt Ekman, viceordförande Tom Swahn, kassör Jöran Ahlbäck, sekreterare Petra Vairimaa samt Linda Enkvist, Jukka Lehtonen och Mikael Pettersson.
Föreningens verksamhet under 2019 konstaterades ha gått enligt planerna. Lokalarkivet Arkivalias verksamhet stördes litet av ett rörsaneringsarbete i fastigheten. Projektet med uppförandet av Tina-stugan vid Alisgården i Lappböle har framskridit så att stugan kunde målas med lokalt tillverkad rödmylla. Även inomhus har spännpapp satts upp på väggarna i stugans kammare.
Vi vet inte ännu hur den pågående pandemin kommer att påverka verksamheten under året, men om det är möjligt kommer under sommaren muséet på Alisgården vara öppet på söndagar och Gesterbymuséet på onsdagskvällar. Vi planerar delta i Kyrkslättsdagarna ifall de ordnas även i år. Gillobacka hembygdsgård är tillsvidare stängd för uthyrning, men vi hoppas att kunna häva användningsförbudet till sommaren.
Arbetet med Tina-stugan fortsätter, men även här kan pandemin påverka hur vårt talkogäng kan arbeta. Vi hoppas kunna avsluta byggnadsprojektet under detta år så att inredningen av stugan kan inledas. Planerna är att kunna ordna olika evenemang i de nya utrymmena.
Nästan allt arbete utförs av frivilliga medlemmar, men tyvärr blir det allt svårare att få folk att ställa upp på olika evenemang. Ett stort tack till dem som dyker upp, men det finns plats för många fler.


Med varma vårhälsningar
Kurt Ekman
ordförande

 

uppdaterat 14.5 2020

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s