Medlemsinformation för år 2018

Lanseringstillfället av Vevi-spelet blev uppskjutet till 26.6.18 kl. 17 pga regnvädret!

Vevi – mobilspelets lanseringsturnering 19.6.2018 på Ramsholmen

OBS! Tidpunkten är ändrad till 26.6.2018.

Lansering av första spelkartan på Ramsholmen firar vi med en quiz-turnering ti 19.6.2018 kl. 17 med priser. Ladda ner quiz-appen och kom till Ramsholmen för att tävla (som lag eller ensam) i följande frågekategorier: allmän, historia & kulturarv, sport, miljö & natur, musik samt konst & kultur. För varje kategori utser vi en vinnare som belönas med priser. Vi bjuder på dryck och tilltugg. Välkommen med!   
Anmäl er gärna på förhand, endera här eller som e-post till raseborg@luckan.fi
Mötesplatsen är vid bron till Ramsholmen.

 

Föreningen Västnyländska kultursamfundet r.f. producerar den nya mobila spelappen Vevi åren 2017-2019. Vevi är ett interaktivt mobilspel och namnet kommer från Veni vidi Västnyland, dvs jag kom jag såg Västnyland. Mobilappen lanseras för allmänheten 19.6.2018. 

Här kan du läsa mera om Vevi.

Årsmöte lördagen den 17. mars 2018 kl. 15:00

Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Förutom de stadgeenliga ärenden behandlades på mötet också förändringar i stadgarna, punkterna 1, 12 och 14.

Anne Bergman, fd arkivarie på Svenska litteratursällskapets Folkkulturarkiv höll ett föredrag om traditioner förknippade med vårt påskfirande.

Ca 25 personer deltog.