Boken Kertomuksia Lapinkylästä utkom 15.12.2014

Kyrkslätts hembygdsförening gav i december 2013 ut Bengt Welins och Leif Morings Berättelser från Lappböle redigerad av Sigbritt Backman. På våren 2013 började skrivarna utreda möjligheterna att översätta boken till finska. Då saknades både översättare och finansiering. Jukka Lehtonen föreslog på sommaren att översättningen skulle göras på talko. Skrivarna kontaktade möjliga översättare och i slutet av sommaren 2013 var arbetsfördelningen utredd mellan följande personer: Jukka Lehtonen, Jarmo Pesola, Jaakko Taberman, Carita Heinrichs, Carola Welin,  Bengt Welin och Pirkko Moring (korrekturläsare). Översättningen och korrekturläsningen blev klar på sommaren 2014. Tack vare några noggranna läsare har i den finska boken gjorts några korrigeringar och mindre tillägg. Richard Elgert fick boken klar för tryckeriet i början av november 2014.

Boken omfattar 240 sidor och den innehåller rikligt med bilder. Bokens layout är likadan som för den svenska boken och upplagan är 300 st. Boken ingår i hembygdsföreningens publikationsserie. Skrivarna skaffade finansiering från Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt samt från tolv privata bidragsgivare. Bokens utgivare är Kyrkslätts hembygdsförening som fick finansiellt bidrag av Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt. Bokens säljs i Jonttes bybutik i Lappböle, på Luckan samt av hembygdsföreningen.

 

Hindersby bokens överlåtelse till Hembygdsföreningen

Hindersbyboken, som utkom hösten 2013 har gått bra åt och har varit flitigt utlånad på biblioteket. Arbetsgruppen, som består av Mikael Pettersson, Sigbritt Backman, Hans Brenner och Sol-Britt Kärki, har själv skött om bidragsansökningarna, marknadsföringen och försäljningen. Nu återstår ca 30 böcker av 420 och arbetsgruppen har donerat de återstående exemplaren åt Hembygdsföreningen.

Boken baserar sej på historier av numera avlidna Gunnel Pettersson och arbetsgruppen har för intäkterna införskaffat en gravsten till gamla begravningsplatsen enligt Gunnels önskemål. De återstående intäkterna doneras till Hembygdsföreningen.

Intresserade kan ännu köpa Hindersbyboken via Hembygdsföreningen. Föreningen bestämmer härefter om eventuell nyupplaga eller finsk översättning.

 

Lappböleboken på Radio Vega

Boken Berättelser från Lappböle fick uppmärksamhet i radioprogrammet Nyländsk förmiddag tisdagen den 21 oktober 2014. Bertel Lindell och Tomas Ek intervjuade Bengt Welin och Leif Moring på radiohuset i Böle  i direktsändning kl. 10.15 – 10.45. Intervjuarna hade fått boken per post på förhand och var insatta i ämnet. På intervjun behandlades olika delar av boken. Först diskuterades de gamla lantmätningskartorna från 1700 och 1776. Därefter gick frågorna över till bl.a. jordbruk, trädgårdsodling och snickeriverksamhet. Lokala initiativ att bygga upp byns infrastruktur , talkoarbeten, Porkalaparentesens inverkan på byn samt Lappböle hornkapell fick också utrymme. Tack vare att Per Olof Munk kvällen innan hade gjort en CD på två melodier från LP:n Friska vindar med Lappböle hornkapell inspelade 1985 kunde dessa sändas i radion under programmet. Melodierna var Lappbölemusikens marsch av Johan Ekström samt Saknad av Johan Ekström.

Tomas Ek hade också besökt Kyrkslätts hembygdsförenings hemsida och konstaterade att föreningen har en mångsidig verksamhet omfattande, bl.a. publikationer, museér, arkiv samt inte minst uppbyggandet av Gillobacka föreningshus.

Vi kunde också berätta att den finska versionen av boken Kertomuksia Lapinkylästä utkommer till julen 2014 och att den kommer att säljas på Luckan i Kyrkslätt samt hos Jontte i Lappböle liksom den svenska boken.

Intervjun finns på en MP3 Format Sound fil.

 

150 år sedan Johan Evert Rosbergs födelse

Kyrkslätts hembygdsförening r.f. har 2014 uppmärksammat,  att föreningens grundare,  Johan Evert Rosberg föddes för 150 år sedan.

På Johan Evert Rosbergs fördelsdag den 18 juni uppsattes en kopia av Rosbergs porträtt på Gillobacka hembygdsgård. Orginalet av porträttet finns på Ljungheda föreningshus.

På Kyrkslättsdagarna höll fil.mag. Ingalill Ihrcke på svenska och finska intressanta föredrag om Johan Evert Rosberg. Det svenska föredraget hölls den 30 augusti 2014 och det finska den 31 augusti. Flere av Johan Evert Rosbergs släktingar var närvarande och dessa kunde ge belysande tilläggsinformation.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fil.mag Ingalill Ihrcke på Gillobacka hembygdsgård 

 

 

Släktingar vid Johan Evert Rosbergs porträtt på Gillobacka hembygdsgård 30.8.2014

 

Den 5 september hedrade Kyrkslätts hembygdsförening Johan Evert Rosbergs minne genom att lägga ned en blombukett på hans grav på Sandudds begravningsplats. Föreningen representerades av Bengt Welin och Jukka Lehtonen. De anhöriga representerades av A. Hongell.

Johan Evert Rosbergs gravvård på Sandudds begravningsplats

 

Kyrkslättsdagarna 30. - 31.8.2014

Alisgården  är öppen på söndagen 31.8. kl. 12-14.

Museet på Gesterby är öppet både på lördagen och söndagen kl. 12-14.

Gillobacka hembygdsgård är öppet båda dagarna kl. 14-16 .

I år är det 150 år sedan föreningens grundare J.E.Rosbergs födelse. På lördagen kl. 14.30 håller fil.mag. Ingalill Ihrcke  ett föredrag om honom på svenska. På söndagen hålls föredraget på finska, samma tid.

 

Öppet hus i Gillobacka hembygdsgård

Kyrkslätts hembygdsförening har restaurerat den vitrappade s.k. chaufförstugan vid Gamla Kustvägen i Jorvas. Det är det ena av två hus som finns kvar av Gillobacka gård. Huset byggdes i början av 1900-talet och har inhyst många olika människor och verksamheter. Sitt namn har den fått av den period då gårdens chaufförer bodde där.

Då hembygdsföreningen fick huset i sin ägo år 2007 hade det stått tomt i många år och förfallit. Efter att huset tömts på bråte har det renoverats grundligt. Nu är också övre våningen klar, där en del av de gamla möblerna från Sarfvikmuseet uppbevaras. I år har även en gårdsbyggnad färdigställts. Arbetena har gjorts huvudsakligen med talkokraft.

Huset är i första hand Kyrkslätts hembygdsförenings mötes- och samlingslokal, men också andra föreningar kan hyra in sig där. Bottenvåningens yta är 116 kvadratmeter och omfattar mötesrum, pausrum samt ett större seminarierum.

Under Kyrkslättsdagarna är allmänheten välkommen lördagen den 30 augusti och söndagen den 31.8. kl. 14-16. På programmet anförande av fil.mag. Ingalill Ihrcke om J.E. Rosberg kl. 14.30, på lördag på svenska och på söndag på finska. Även övre våningen är öppen. Försäljning av föreningens publikationer.

Information: 050 525 2126, 050 514 2843   

Adress: Gillobacka, Bredbergsfonden 2 C, Jorvas         http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi

 

Avoimet ovet Gillobackan kotiseutu-talossa

Kyrkslätts hembygdsförening on restauroinut Jorvaksessa Vanhan Rantatien varrella sijaitsevan valkoiseksi rapatun n.s. autonkuljettajan mökin. Rakennus on toinen Gillobackan kartanon kahdesta säilyneestä rakennuksesta. 1900-luvun alussa valmistuneessa talossa on asunut paljon erilaisia ihmisiä ja siinä on ollut vaihtelevaa toimintaa. Kartanon auton-kuljettaja asui talossa 1930-luvun lopulta vuoteen 1944, siksi taloa kutsutaan auton-kuljettajan mökiksi.

Kotiseutuyhdistyksen saadessa rakennuksen omistukseensa vuonna 2007, se oli monta vuotta ollut vailla käyttöä ja rapistunut pahasti. Ensin talosta kuljetettiin kaikki romut pois, minkä jälkeen talo kunnostettiin perusteellisesti. Nyt on myös yläkerta valmis, jossa säilytetään osa Sarfvikin museon huonekaluista. Tänä kesänä on ulkorakennus valmistunut. Kaikki työt on pääasiallisesti tehty talkoovoimin.

Talo on ensisijaisesti kotiseutuyhdistyksen kokous- ja kokoontumispaikka, mutta myös muut yhdistykset voivat varata tiloja. Pohjakerros on 116 neliömetriä ja siinä on kokoushuone, taukotila sekä isompi neuvotteluhuone.

Kirkkonummi-päivinä lauantaina 30.8. ja sunnuntaina 31.8. klo 14-16 on Gillobackan kotiseututalon ovet auki, myös yläkertaan. Ohjelmassa fil.maist. Ingalill Ihrcken pitämä esitelmä J.E. Rosbergista klo 14.30, lauantaina ruotsiksi ja sunnuntaina suomeksi. Kotiseutuyhdistyksen julkaisujen myynti.

Tervetuloa!

Lisätietoja p: 050 525 2126, 050 514 2843                                                  

Osoite: Gillobacka, Laajakalliontausta 2 C, Jorvas       http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi

 

Kyrkslätts hembygdsförening r.f.

Årsmöte i Gillobacka föreningshus hölls söndagen den 9.3.2014 kl. 15.00.

Stadgeenliga ärenden behandladess och dessutom höll Maaret Eloranta föredraget "På spår efter snickarna i Lappböle".

Kaffeservering. Välkomna!

 

Museipresentationer 2014

Kyrkslätts hembygdsförening ordnar i augusti en serie museipresentationer som riktar sig till alla som är intresserade av museiverksamhet och livet förr.

Den 6. augusti kl.18 presenterar Kaja Lindberg Alisgården (Alisgårdsvägen 1) där den permanenta utställningen delvis förnyats. Alisgården visas dessutom i augusti varje söndag kl. 12-14.

Onsdagen den 13. augusti kl. 18 berättar Sigbritt Backman i hembygdsföreningens föreningshus i Gillobacka (Bredbergsfonden 2) om Sarfvik gård och Sarfvik-utställningen på föreningshusets andra våning.

Onsdagen den 20. augusti kl. 18 presenteras museet på Gesterby (Gesterbystigen 1) av Bertil Bergström som bl.a. berättar hur gamla jordbruksredskap användes. Museet på Gesterby visas också under Kyrkslättsdagarna den 30. och 31. augusti kl. 12-14.

 

Medlemsbrev april 2014

 

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

De tillsatta arbetsgrupperna har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2013.

I december 2013 utkom i föreningens regi Bengt Welins och Leif Morings bok Berättelser från Lappböle. Bokens översättning till finska inleddes av en talkogrupp under 2013. Föreningen grundade tillsammans med Kyrkslätts kommun under året Kirkkonummen paikallisarkisto – Arkivalia – ­ Kyrkslätts lokalarkiv. Föreningen har deponerat en del av möblerna från Sarfvik på Wohls gård.

Gillobacka projektet har framskridit planenligt under ledning av Börje Forsberg. Antalet talkotimmar uppgick i slutet av året till 6700. Dessutom har yrkesmän anlitats för olika uppgifter. Slutgranskning på huset hölls i januari 2014.

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 9.3.2014 på Gillobacka hembygdsgård med 18 deltagare.

På mötet återvaldes Bengt Welin till styrelseordförande. I styrelsen fortsatte Börje Forsberg, Ilse

 Jacobsson-Hack och Jukka Lehtonen med mandat från föregående år medan Jöran Ahlbäck,

Sol-Britt Kärki och Tom Swahn återvaldes. Som verksamhetsgranskare fungerar Peter Pihlström och Krister Malmström, suppleanter Edvin Malmsten och Kristian Lindfors.

Hembygdföreningens ärepenning utdelades på årsmötet åt Sigbritt Backman för hennes  mångåriga

och förtjänstfulla verksamhet och forskning för hembygden i Kyrkslätt.

På årsmötet presenterades verksamhetsberättelsen för 2013 och bokslutet fastställdes. Därefter fastställdes styrelsens förslag till verksamhetsplan jämte budget för 2014. Efter att de stadgeenliga ärendena behandlats höll Maaret Eloranta ett intressant föredrag om snickarna i Lappböle.  

På styrelsemötet på Gillobacka hembygdsgård 15.4.2014 fastställdes föreningens arbetssprogram för 2014.

Publikationsverksamhet

Arbetsgrupp: Jukka Lehtonen (sammankallare), Börje Forsberg och Sigbritt Backman kallas in som sakkunniga vid behov. Lappbölebokens finska version planeras att ges ut i slutet av 2014. Några bokprojekt planeras för de följande åren, bl.a. en bok om Makilos historia samt en bok om Kantvik.  

Carola Welin sköter föreningens hemsida  http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/start/ under 2014.  

Museiverksamhet

Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare), Bertil Bergström, Ilse Jacobsson-Hack, Kaja Lindberg (museivärdinna), expertmedlem Peter Sjöstrand. Verksamheten omfattar bl.a. uppdatering av inventeringen av samlingarna samt guidning.Under sommaren arrangeras en ny permanent utställning i salen på Alisgården bestående av möbler och föremål från Sarfvik. 

Arkivverksamhet Kirkkonummen paikallisarkisto – Arkivalia – Kyrkslätts lokalarkiv

Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare och arkivföreståndare) Otto Kangasniemi, Ritva Kjerin (arkivföreståndare), Jukka Lehtonen, Tom Swahn och Paula Leino (expertmedlem). Arbetsgruppen utvecklar och upprätthåller Kyrkslätts lokalarkiv enligt samarbetsavtalet med Kyrkslätts kommun. Arkivet ger rådgivning om arkivering till föreningar och privatpersoner. Arkivets medarbetare deltar i sammankomster och möten för att informera om arkivets verksamhet samt tar emot material till arkivet.

Intressebevakning av hembygds-,  miljö- och kulturfrågor

Utlåtanden till kommunen sköts av en arbetsgrupp bestående av  Kurt Ekman (sammankallare) Sigbritt Backman och Tom Swahn.

Fastighetsskötsel

Arbetsgrupp: Bengt Welin (sammankallare), Börje Forsberg, Leif Moring, Paul Boström (expertmedlem). Underhållsarbeten kommer att göras på Alisgården och Gamla Ängsberg i Kurkisto.

Finansiering av verksamheten

Börje Forsberg (kassör) ansvarar för kontakterna med bidragsgivarna och sköter ansökningarna om understöd. I hans team arbetar Sol-Britt Kärki.

Gillobacka hembygdsgård

Adminstrationen av föreningshuset jämte referensbiblioteket sköts av Börje Forsberg (sammankallare) och Sol-Britt Kärki.

Gillobackaprojektet

Arbetsgrupp: Börje Forsberg (sammankallare), Paul Boström, Leif Moring, Tom Swahn och Bengt Welin och Erik Welin.  Paul Boström är ansvarig mästare. De sista arbetena på hembygdsgården jämte uthus utförs under sommaren 2014.  

Kyrkslättsdagarna 29 - 31.8. 2014.

Projektgrupp : Sol-Britt Kärki är kontaktperson till kommunen. I programmet ingår bl.a. öppethållning av muséerna samt Gillobacka hembygdsgård.

 

Antalet medlemmar vid utgången av 2013 var 127.

Gårdstalko på Alisgården hålls torsdagen den 8 maj kl. 14-18. Alla är välkomna att delta. Tag krattor och övriga redskap med er. Vänligen ring Bengt Welin 050 5142843 för att meddela om deltagande.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR

Kanske Du känner någon som är intresserad av hembygdsarbetet. Du kan be dem besöka vår hemsida eller kontakta direkt per telefon; Börje Forsberg 050 5252126, Sol-Britt Kärki +358 40 831 3069 eller Bengt Welin 050 5142843.

FRIVILLIGT BIDRAG I SAMBAND MED BETALNINGEN AV MEDLEMSAVGIFTEN

Föreningen är tacksam för frivilliga bidrag om t.ex. 10-20 € (FI 4940 5523 4000 0415)

Hembygdsföreningens styrelse önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

 

På styrelsens vägnar

Bengt Welin