Kulturstrategi på Gillobacka - Kulttuuristrategia Gillobackassa

Hembygdsföreningens presentationer - Kotiseutuyhdistyksen esitykset:

Kyrkslätts hembygdsförening - Kirkkonummen kotiseutuyhdistys

Hembygdsföreningens museer - Kotiseutuyhdistyksen museot

Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt

Se närmare på kommunens webbsida ...      Katso lähemmin kunnan webbisivulla ...

 

Tina stugan är målad

                   

 

Tina stugan på Alisgården i Lappböle fick rödmylla på sina väggar lördagen 18.5.2019.  Många glada vänner av Hembygdsföreningen ställde upp och resultatet blev fint.

Hembygdsföreningen tackar alla  som deltog!

                   

 

 

 Årsmötet 2019

Årsmötet hölls lördagen 9.3.2019 kl. 15 på Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt.  Stadgeenliga ärenden behandlades.

Nästan 30 personer hade kommit till mötet och fick efter kaffe med tilltugg åhöra FM Henri Rantanens intressanta föredrag om  Sigurdskåren - "Kyrkslätts unga örnar". Många kommentarer och inlägg gjordes.

 

        

Deltagarna på bilden har godkänt publicering av bilderna.

 

Ordförande Kurt Ekman och FM Henri Rantanen