A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

530 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Översvämning Översvämning vid Sundet i Nägels by sydost om Jorvas station på våren år 1958. T.h. en tillfällig gångbro för fotgängare.1958
Ängsdal Ängsdal i Gunnarsby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Äggproduktion Familjen Forsström på Västeräng hade egna höns.1930-1940
Återseende år 1956 Husbonden Åberg på Järsö gård återser sin gård efter drygt tio år.1956
Årsmöte Kyrkslätts hembygdsförenings årsmöte på Gillobacka år 2019.2019
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1960
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1959
Wohls gård - Rusthållare, fattighjon och festfolk / Wohlsin kartano - Ratsutilallisia, vaivaishoitolaisia ja juhlakansaa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVI2014
Växthus och lada Växthus och lada tillhörande hemmanet Solhem i Leivosböle vid gränsen till Esbo.1954-1955
Växthus Bror Edsvik i tomatväxthuset på Gillobacka.1943
Vägskylt Vägskylt i Jorvas.1940
Vägarbete Källarbacken för Gamla Hindersbyvägen i Jolkby sänks ordentligt vintern 1959-1960.1959-1960
Vägarbete Gamla Åbovägens uträtning i Lappböle Kyrkslätt.1910-1930
Vägarbete Gamla Åbovägens uträtning i Lappböle Kyrkslätt.1910-1930
Väderkvarn Väderkvarnen på Gesterby museiområde.1973-1979
Väderkvarn Väderkvarnen och stugan på Tina i Masaby21.11.1965
Vårt Kyrkslätt III Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XX1993
Vårt Kyrkslätt II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIX1990
Vårt Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVIII1989
Vy mot kyrkan och prästgården Utsikt från Jolkby mot kyrkan och prästgården som är i Gesterby.1930-1939
Vy från utkikstorn i Porkala Vy från Tullandet över Kyrkogårdsön mot Finska viken.1976
Vy från utkikstorn i Porkala Vy från Tullandet mot Rönnskär med Rönnskärs fyrtorn till höger om fartyget.1976
Vy i Hindersby år 2009 Vy från Gamla Hindersbyvägen väster om Sadelmakargränden.2009
Villa Bernhardsro Villa Bernhardsro invid Långviken i Danskarby Kyrkslätt.1910-1928
Villa Villa Dannebrog i Jorvas Kyrkslätt.1918-1930
Villa Villa Falkenberg invid Jolkby gård.1920-1930
Viktor Westman Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,1857-1956
Vattenkvarn Överby kvarn år 1905 i Överby Kyrkslätt1905
Vanha Kirkkonummi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIII2006
Valfrid Engberg Häst och kärra invid Kyrkslätt kyrkas klockstapel.1869-1939
Utsikt från klockstapeln Utsikt från klockstapeln i Kyrkslätt på 1920-talet.1920-1929
Utfärd med vänner. Utfärd från Kalvholmen i Medvastö Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.1936-1939
Utfärd med cyklar Niilo Hiltunen till vänster och Kurt Erik Lönnberg vid sina cyklar.1930-1939
Ur livet i det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr III1920
Ungdomar spelar bandy F. v. Per Engberg, Ingeborg Wilken, Hjördis Myrberg och Börje Myrberg spelar bandy på Sundet.1935-1939
Undsatt katt Artikeln handlar om en katt som klättrat upp i ett träd och blir undsatt av brandkåren.2.9.1980
Tågstation Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Tågstation Tolls station under 1930-talet.1930-1944
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Tågavgång till Kyrkslätt Tåget till "Kyrkslättiin - Till Kyrkslätt" är redo att avgå från Helsingfors.1920-1925
Tåg Tåget från Kyrkslätt till Helsingfors är här på Jorvas järnvägsstation.1935-1944
Två personer med häst och kärra Två personer med häst och kärra invid Jorvas järnvägsstation. Kvarnvillorna i bakgrunden.1930-1944
Träkyrka Haapajärvi kyrka i norra Kyrkslätt år 1976.1976
Trädgård Arbetsfolk på trädgården på Gillobacka.1943
Traktor i arbete Traktor i arbete nedanför Torhem och Höstsol.1938-1939
Traktor Gustav Rein kör Jorvas kvarns gröna traktor av märket Cletrac.1930-1939
Torkria Torkrian på Nissniku i Masaby.1800-1920
Torg och butik Sokos Varuboden på kyrkbacken.1995-1999
Tolls år 1969 Flygfoto med Esso bensinstationen, 51:an, järnvägen och gårdarna i Tolls.1969
Tjänstefolk Tjänstefolk framför Abramsby karaktärshus.1928
Tjänstefolk Tjänstefolk framför Abramsby karaktärshus.1928
Tjur Harry Engberg med tjuren Seger på Storkvis gård.1935-1944
Tjur Tjur på Jorvas gård.1930-1939
Tingsgård och gästgiveri Gillobacka gård i början av 1900-talet som tidigare varit tingsgård och gästgiveri.1920-1940
Tingsgård och gästgiveri Gillobacka gård i början av 1900-talet som tidigare varit tingsgård och gästgiveri.1920-1940
Tingsgård och gästgiveri Gillobacka gård i början av 1900-talet som tidigare varit tingsgård och gästgiveri.1920-1940
Tingsgård och gästgiveri Gillobacka gård i början av 1900-talet som tidigare varit tingsgård och gästgiveri.1920-1940
Tingsgård och gästgiveri Gillobacka gård i början av 1900-talet som tidigare varit tingsgård och gästgiveri.1920-1940
Tingsgård och gästgiveri Gillobacka gård i början av 1900-talet som tidigare varit tingsgård och gästgiveri.1920-1940
Tina-stugan Tina-stugan fotograferad år 1992 då minnesstenen placerades där Kyrkslätts hembygdsförenings museum varit åren 1913 -1944.1992
Tina-stugan Tina-stugan från Tina i Masaby flyttades och renoverades på Alisgården i Lappböle.2022
Tennisplan Tennisplan på Festberget i Jolkby1910-1919
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
Tapetsering Tapetsering i Kyrkslätt Handelslags butik invid kyrkan efter återflyttningen 1956.1956
Tallbergs bästa. Historier från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIII1982
Ta till vara - Bevaka - Förmedla. Kyrkslätts hembygdsförening 100 år Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVIII2010
Sägen, tro och bruk i det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr IV1925
Statare Gårdens statare vid ladugården på Oitbacka gård.1945-1950
Stallpersonal Oitbacka gårds stallpersonal.1910-1930
Stall Stallet på Oitbacka gård under 1920-talet.1920-1929
Sommarkoloni Barnträdgårdsbarnas sommarkoloni år 1915 i Hirsala.1915
Sockenstugan och butik Sockenstugan och framför en lanthandel.1900-1905
Sockenkarta Sockenkarta över östra Kyrkslätt1930
Sockenkarta Sockenkarta över mitten och söderut i Kyrkslätt1937
Sockenkarta Sockenkarta över södra Kyrkslätt1939
Sockenkarta Sockenkarta över norra Kyrkslätt1937
Sockenkarta Sockenkarta norr om mellersta Kyrkslätt1937
Småbrukarfamilj Småbrukaren på Kalvholmen Albert Lönnberg och hustrun Selma med sina barn och barnens familjer.1940
Slåttermaskin Hästar med slåttermaskin.1930-1939
Slåttermaskin Per Engberg kör slåttermaskinen. I bakgrunden Höstsols bastu.1930-1939
Slottsbacka Fastigheten Slottsbacka vid Gamla Hindersbyvägen i Hindersby år 1980.1980
Skördetröska Skördetröska på 1950-talet.1956-1958
Skördetröska Skördearbetet på Jolkby gård.1957-1959
Skördetröska Husbonden på Thomas gård i Evitskog skördar vete på hösten 1976.1976
Skördearbete Råg skördas år 1944 i Masaby.1944
Skördearbete Skördearbete på Thomas gård eller officiellt Bak-Tuomola i Evitskog.1976
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1935.1935
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola 1936.1936
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola 1933.1933
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1936.1936
Sjukvård Sjuksköterskorna utför sina uppgifter i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1939-1944
Sjukstuga Kyrkslätts sjukstuga år 1912.1912
Sjuksköterskor Sjuksköterskorna på Kyrkslätts sjukhus i Jolkby har paus på en kulle invid sjukhuset.1930-1944
Sjukhus Kyrkslätts sjukhus i Jolkby fram till år 1944.1935-1944
Simstrand Finnträsk simstrand i Ingvalsby.1925-1944
Sigurds - postkort Sigurds gårds äng med hö på störar och ladugården t.v. i bakgrunden.1930-1944
Sergeantsboställe Alis forna sergeantsboställe i Evitskog flyttades till Alisgårdens museum i Lappböle 1956.1956-1970
Selma och Albert Lönnberg Albert föddes 1879 i Kauhala by och flyttade efter genomgången jordbruksskola till östra Nyland för att 1912 komma tillbaka till Kyrkslätt och år 1936 bli bonde på Råbacka i sin födelse-by Kauhala.1879-1956
Räkning Räkning som Arvid Pihlström från Axboda i Hindersby skrivit till Kyrkslätts kommun år 1929.5.10.1929-24.12.