A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Vårt Kyrkslätt II

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIX
Sheila Liljeberg, Dan Barrner, Hans Brenner, Maaret Eloranta, Ove Enqvist, Ulla Eriksson, Astrid, Helenius, Eric Henricson, Ellinor Ivalo, Bo Lundell.

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1990

113 sidor

Minnen och tankar nedtecknade av följande personer:

Förord
Sheila Liljeberg

Överbyminnen
Dan Barrner

Glimtar från Sjökulla gårds skiftande öden
Hans Brenner

Snickarna i Lappböle före andra världskriget
Maaret Eloranta

Sveaborgs kustartillerigille rf och renoveringen av Kajanus bastu på Obbnäs udde
Ove Enqvist

Trädgårdsodling i Lappböletrakten
Ulla Eriksson

Minnen från norra Kyrkslätt
Astrid Helenius

Nordiska kontakter med Kyrkslätt de närmaste årtiondena efter våra senaste krig
Eric Henricson

Ett minnesrikt hus
Ellinor Ivalo

Martharörelsen i Kyrkslätt
Sheila Liljeberg

Är Kyrkslätt vårt
Sheila Liljeberg

Sarfvik - Flummig flopp eller framgång?
Bo Lundell

Platsbeskrivning
Gillobacka referensbibliotek, hylla nr 1