A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Tallbergs bästa. Historier från Kyrkslätt

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIII
Hjalmar Tallberg

Kan läsas som digital bok av medlemmarna: Läs mera...

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1982.

2:a upplagan 1994.

54 sidor.