A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Vårt Kyrkslätt

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVIII
Bo Lundell, Ulla Olin, Jan och Sigbritt Backman, Dan Barrner, Olle Dahlström, Olof Engberg, Nils-Göran Engström, Börje Forsberg, Diana Bredenberg, Björn Hedberg, Gunnar Hernberg, Lisbet Olsson, Sven-Oskar Pihlström, Tom Sandström, Carolus Rein.

Kan läsas som digital bok av medlemmarna: Läs mera...

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 1989

144 sidor

Minnen och tankar nedtecknade av följande personer:

Förord
Bo Lundell

Porkala
Ulla Olin

Sarfvik gård, museum och kulturmiljö
Jan och Sigbritt Backman

Några minnen från Överby skola
Dan Barrner

Posten i Porkala - den äldsta i Finland
Porkala genom tiderna
Olle Dahlström

Relationer till minnesbilder
Olof Engberg

Kyrkslätt på 1600-talet
Nils-Göran Engström

Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening
Börje Forsberg

Bobäck skola 100 år
Hilding Frostell

Resa
Diana Bredenberg

Vaknande kulturaktiviteter i norra Kyrkslätt
Björn Hedberg

Minnen från Vecklax
Gunnar Hernberg

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt tjugo år
Bo Lundell

Sarfvik som ateljé
Lisbet Olsson

Min skola för sjuttio år sedan
Sven-Oskar Pihlström

Kampen om Munkkulla
Tom Sandström

Vägen hem
Carolus Rein

Platsbeskrivning
Gillobacka referensbibliotek, hylla nr 1