A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Sockenkarta

Sockenkarta norr om mellersta Kyrkslätt
Följande byar norr om mellersta Kyrkslätt finns med på kartan: Evitskog, Framnäs / Hullus, Ingels, Inkilä / Ingvalsby, Myllykylä / Kvarnby, Kauhala, Lapinkylä / Lappböle, Leivola / Leivosböle, Luoma / Bobäck, Masala / Masaby, Oitmäki / Oitbacka, Sepänkylä / Smedsby, Vitträsk, Vols, Tammikylä / Ytterkurk, Österby, Överkurk.

Gå vidare och se närmare på en uppförstorad version av kartan här ovan från år 1930: Läs mera...