A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Viktor Westman

Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,
Fotot är Jeggars gård i Hila by sommaren 1956 då Porkala-området hade återlämnats tidigare samma år.

Tidningen Svenska Pressen 13.10.1927:

70 år fyller i morgon en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän, possessionaten Viktor Westman i Kyrkslätt.

Herr Westman hävdade med utmärkt skicklighet och framgång fädernegodset. Jäggars, som innehafts av släkten i över 300 år, tills han för några år sedan överlät godset åt äldste sonen agronom Paul-Eric Westman. Många äro de förtroendeuppdrag herr Westman varit ombetrodd i sin hemkommun, där han haft tillfälle att lägga i dagen skarpt omdöme, redlighet och stor arbetsförmåga. Sålunda var herr Westman ordförande i kommunalnämnden jämte fattigvårdsnämnden från 1894 till och med 1917. Därefter beklädde han ordförandeposten i den gemensamma direktionen för kommunens folkskolor till utgången av år 1923, då varje skola fick sin särskilda direktion. I statens skattenämnd för inkomst- och förmögenhetsskatten har herr Westman varit ordförande. Dessutom har han varit medlem i statens expropriationsnämnder och anlitats i en mängd jordvärderingsfrågor, både enskilda och allmänna, så väl inom egen socken som i grannkommunerna.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Jeggars, Hila by, Kyrkslätt