A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Visar samling: 1022 9 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Fräsars Fräsars huvudbyggnad i Estby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Obbnäs Obbnäs gårds huvudbyggnad då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Ragvalds Ragvalds i Överby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Ängsdal Ängsdal i Gunnarsby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Karaktärshus Abramsby karaktärshus år 1956 efter parentesen 1944-1956.1956
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell.1873-1944
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Viktor Westman Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,1857-1956
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744