A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Visar samling: 1022 8 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Fräsars Fräsars huvudbyggnad i Estby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Obbnäs Obbnäs gårds huvudbyggnad då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Ragvalds Ragvalds i Överby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Ängsdal Ängsdal i Gunnarsby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell.1873-1944
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Viktor Westman Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,1857-1956
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744