A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Karl Engberg

Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.
Karl Oskar Engberg född 12.6.1867 med hatt, står invid porten på fotot.

Hufvudstadsbladet den 14.6.1927:

60 år fyller den 12 juni jordbrukaren Karl Engberg, Stor-Kvis, Kyrkslätt. Han är en av Finns folkhögskolas trofasta vänner, han var en av de mest intresserade då småskoleverksamheten igångsattes. F. ö. har han ivrigt deltagit i kommunala värv och är en driftig jordbrukare.


Platsbeskrivning
Storkvis, Kyrkslätt