A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Karl Engberg

Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.
Karl Oskar Engberg född 12.6.1867 med hatt, står invid porten på fotot.

Hufvudstadsbladet den 14.6.1927:

60 år fyller den 12 juni jordbrukaren Karl Engberg, Stor-Kvis, Kyrkslätt. Han är en av Finns folkhögskolas trofasta vänner, han var en av de mest intresserade då småskoleverksamheten igångsattes. F. ö. har han ivrigt deltagit i kommunala värv och är en driftig jordbrukare.


Platsbeskrivning
Storkvis, Kyrkslätt