A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Gabriel Sigfridsson Ridderkorp

Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.
Många ättlingar till Gabriel Sigfridsson Ridderkorp på spinnsidan bor fortfarande i Kyrkslätt, men på svärdssidan är den adliga ätten Ridderkorp utdöd i början av 1700-talet. I arkivsamling 1022 finns ett fotografi av huvudbyggnaden på Abramsby år 1956.

Gabriel Sigfridsson Korp, adlad Ridderkorp hade studerat vid akademier och blivit tillbjuden magistertitel , då han inträdde i tjänst vid Nylands kavalleriregemente 1654. Kornett därst. 1686-07-11. Löjtnant 1657-10-21. Regementskvartermästare 1677-09-19. Ryttmästare 1678-07-06 med konfirm.fullm. 1696-10-07. Adlad 1689-02-11 (introd. s. å. under nr 1154). Avsked med majors karaktär 1703-05 20. Sökte pension 1704. Död i Finland under stora ofreden.

Köpte 1663-11-06 Abramsby ryttarhemman i Kyrkslätts socken och ägde Juopila hemman i Kauhala by i nämnda socken. 'Han hade i polska och danska krigen 1656 och 1657 samt i stormningen av Köpenhamn och sedermera i 1675 års började krigsoroligheter, särdeles på den preussiska expeditionen, låtit sig bruka, samt i alla fältslag, aktioner och partier uppfört sig såsom en tapper, oförtruten och vaksam soldat.'. Gift 1:o med N. N., död Oksala. Gift 2:o före 1696 med Christina Lagermarck, död 1723, dotter av assessorn Johan Wassenius, adlad Lagermarck och hans fru Maria Ekenberg.

Gabriel Sigfridsson Ridderkorps barn:

Gabriel. Livdrabant. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1696-08-31. Löjtnant därst. 1700.11-12. Död ogift 1703-04-19 i Polen.

Anna, levde änka 1694, men var död före 1729. Gift med kaptenlöjtnanten Siggert Jegge, död 1693 om hösten på sin gård Hila i Kyrkslätts socken.

Margareta, död före 1729. Gift före 1690 med rusthållaren Liuttula

Maria, född 167(8), begraven 1742 i Tyrväntö kapellkyrka. Gift med kommissarien Erik Reuter, född 168(5), begraven 1741 i samma grav.

Maria Elisabet, levde 1744 jämte sin andra man Kuljoha Gift 1:o med kornetten vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente Mårten Winter, död 1708-05-00. Gift 2:o med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns ordinarie kavalleriregemente, majoren Nils Gabriel Wetterberg, född 1677 i Närke.

Många ättlingar till Gabriel Sigfridsson Ridderkorp på spinnsidan bor fortfarande i Kyrkslätt, men på svärdssidan är den adliga ätten Ridderkorp utdöd i början av 1700-talet.

Ref: Adelsvapens genealogi Wiki


Platsbeskrivning
Köpte 1663-11-06 Abramsby ryttarhemman i Kyrkslätts socken och ägde Juopila i Kauhala by i norra Kyrkslätt.