A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Emil Lundell

Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell.
För skolans underhåll bildades en garantiförening och till dess ordförande utsågs Eric v. Rettig. Av ett visst historikt intresse är det att startskottet för skolan var ett finansiellt understöd av Svenska Folkskolans vänner, idag en av storägarna i Axxell. Ab Svenska småbruk och egna hem (som grundats år 1908) hade år 1911 inköpt Överby gård och Karlsbergs säteri i Kyrkslätt socken. I arkivsamling 1022 finns ett fotografi av huvudbyggnaden år 1956.

Tidningen Nyland 25 juli 1923:

50 år fyllde den 23 dennes föreståndaren för Överby skola för landsbygdens yrken Emil Lundell. Lundell som utbildat sig till folkskollärare handhade undervisningen vid Träskby folkskola i Esbo, varifrån han överflyttade till Överby för att där bestrida föreståndartjänsten. Vaken och verksam har Lundell alltid intresserat sig för tidningspressen. Sålunda utgav han tidskriften „Småbrukaren“, som dock tyvärr av ekonomiska skäl måste upphöra. En av iniativtagarna till „Nyland“ är Lundell fortfarande där en flitig medarbetare. Genom sin verksamma natur och sina mångsidiga intressen har Lundell blivit oumbärlig i sin kommun, där han åtnjuter allmänt förtroende. Även föreningslivet ligger honom varmt om hjärtat. Allmänt aktad och omtyckt, särskilt av sina elever blev halvsekeljubileraren på högtidsdagen föremål för en varm och riklig hyllning av släkt och vänner.
( Ref: Läs mera... )

Tidningen Trädgårdsnytt nr 1 år 2015:

Då Överby skola för landsbygden yrken inledde sin verksamhet hösten 1915 hade besluten underbyggts med både språkpolitiska och lantbruksekonomiska, sociala och pedagogiska argument. Som väl var fanns det då starka, modiga, oegennyttiga samhällsmedlemmar som resolut tog nödvändiga initiativ. De personer som i detta avseende är värda all högaktning var filosofiedoktorn, professor Edward Blomqvist, filosofiemagister Eric v. Rettig och skolans första föreståndare, folkskolläraren Emil Lundell från Träskby folkskola i Esbo, många andra inte att förglömma. För skolans underhåll bildades en garantiförening och till dess ordförande utsågs Eric v. Rettig. Av ett visst historikt intresse är det att startskottet för skolan var ett finansiellt understöd av Svenska Folkskolans vänner, idag en av storägarna i Axxell. Ab Svenska småbruk och egna hem (som grundats år 1908) hade år 1911 inköpt Överby gård och Karlsbergs säteri i Kyrkslätt socken. Här ”stod nödiga byggnader till buds” och skolan inledde här det första skolåret på svenska dagen 1915 med 15 nyintagna elever. Då skolans undervisningsprogram var unikt och den verkade på arrenderad mark, åtnjöt den inte lagenliga statsanslag. Finansieringsläget för garantiföreningen blev ohållbart och år 1929 blev aktiebolaget skolans ägare. Under tiden fram till krigen etablerade sig skolan som ett verkligt alternativ för 13–16-åriga pojkar från landsbygden. Pedagogiken byggde redan då på att inlärningen skedde i verkligt arbete, i jordbruket, trädgården, verkstaden, hönshuset, smedjan osv. Den praktiska undervisninge kompletterades med teori och stor vikt lades vid ”ordning, snygghet, vid ett gott och städat uppförande”. Under krigstiden förlöpte arbetet på skolan normalt, men hösten 1944 drabbades skolan av den oväntade katastrofen; Sovjetunionen arrenderade Porkalaområdet och skolan måste hals över huvud efter trettio år lämna skolområdet i Kyrkslätt.


Platsbeskrivning
Överby Kyrkslätt