A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1022

Gårdar och hemman i Kyrkslätt inom Porkala-området fotograferade sommaren 1956. | Valokuvia maatiloista Porkkalan vuokra-alueelta Kirkkonummelta kesältä 1956.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1022 består av C-G Myrbergs och Lars Knecks 115 st. fotografier av gårdar och hemman på Porkala arrendeområde i Kyrkslätt juli 1956, genast efter Porkala arrendetid, innan återuppbyggandet startat.

De mycket små originalbilderna (samling 1013) är reprofotograferade av fotograf Juha Kosonen 1989 och digitaliserade av Tom Swahn för Arkivalia 2013. I denna samling finns fotografier på många byggnader som inte längre finns.

På bilden Munkkulla gårds huvudbyggnad, som brann ner 22.9.1989.
*****
Kokoelma 1022 koostuu C-G Myrbergin ja Lars Kneckin 115 valokuvasta maatiloista Porkkalan vuokra-alueelta Kirkkonummelta heinäkuulta 1956, heti Porkkalan vuokra-ajan jälkeen, ennen jälleenrakentamisen alkua.

Hyvin pienet alkuperäiset valokuvat (kokoelma 1013) on reprokuvannut valokuvaaja Juha Kosonen vuonna 1989 ja digitoinut Arkivalian Tom Swahn vuonna 2013. Tästä kokoelmasta löytyy kuvia useista rakennuksista, jotka eivät enää ole olemassa.

Kuvassa on Munkkullan kartanon päärakennus, joka paloi 22.9.1989.