Ett urval tidningsartiklar som berör KyHF på 2000-talet

19.9 2021, Hufvudstadsbladet

Porkalahemman i fokus för ny bok

17.6 2021, Kirkkonummen Sanomat

Munkkulla, vårt fönster mot förgången tid

3.5 2020, Kirkkonummen Sanomat

Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt

3.5 2020, Kirkkonummen Sanomat

Kirkkonummen paikallisarkisto Arkivalia

15.6 2016, Västra Nyland

Museal stugflytt svårare än väntat

2011, Skärgård 2-2011 

Kyrkslätts hembygdsförening 100 år 

2009-2010, Västnyländsk årsbok

Kyrkslätts hembygdsförening 100 år