A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Visar samling: 1037 12 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Hvitträsk Hvitträsk invid Vitträsk sjö i Bobäck.1930-1950
Konfirmander Kyrkoherden Julius Lindberg och prosten Magnus Öblom leder konfirmanderna till Kyrkslätts kyrka. I bakgrunden sockenstugan och hörngård samt Kyrkslätt Handelslag närmast.1935-1939
Kyrka Kyrkslätts kyrka på 1930-talet1930-1939
Operation Kommunalläkaren Teddy Biaudet utför operation i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1918-1944
Sigurds - postkort Sigurds gårds äng med hö på störar och ladugården t.v. i bakgrunden.1930-1944
Sjukhus Kyrkslätts sjukhus i Jolkby fram till år 1944.1935-1944
Sjuksköterskor Sjuksköterskorna på Kyrkslätts sjukhus i Jolkby har paus på en kulle invid sjukhuset.1930-1944
Sjukvård Sjuksköterskorna utför sina uppgifter i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1939-1944
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1960
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1959