A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Emil Olof Lindén

Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.
Från 1897 till 1911 var Emil Olof Lindén kommunalläkartjänsten i Kyrkslätt. Det första sjukhuset i Kyrkslätt som togs i användning 1896 och syns på fotot här invid var beläget i Jolkby och verkade ända till evakueringen 1944. Sjukhusbyggnaden var efter porkalaparentesen 1956 Kyrkslätts kommuns kommunalhus ända in på 2000-talet.

Emil Olof Lindén född 5.4.1866 som bondson på Nissola skattehemman i Härköilä by i Vichtis.

Tidningen Hufvudstadsbladet 4.4.1926:

60 år fyller i morgon järnvägsläkaren, dr. Emil O. Lindén härstädes. Han blev med.lic. 1894 och började samma år sin läkarverksamhet som kommunalläkare i Jockis.

År 1897 övertog han kommunalläkartjänsten i Kyrkslätt, varest han under de följande åren kom att spela en betydelsefull roll i bygdens liv inte enbart som läkare. Under ofärdsåren ledde han på sin ort det passiva motståndet och som medlem av flera föreningar, bl.a. som ordförande i Mellersta Kyrkslätts jaktvårdsförening, från dess begynnelse, var han den drivande kraften inom många kulturella företag.

År 1911 överflyttade han till Helsingfors, där han blev järnvägsläkare och läkare i barnskyddsnämnden. Han har jämväl varit verksam inom förbundet Svenska folkhälsan, är ordförande i järnvägsläkarföreningen och från innevarande år ordförande i direktionen för Sanatoriet för skrofulösa barn.

Under frihetskriget verkade han som ekonom för Sigurdskåren.

Doktor Lindén är en hängiven naturvän och som personlighet har han genom ett flärdfritt, vinnande sätt och en rätlinjig karaktär som få funnit sin rangplats i vänkretsen.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Kyrkslätts sjukhus till år 1944, Jolkby, Kyrkslätt