A r k i v a l i a - Uppgift / Arkivgruppen - KyHF arkivering

 

Arkivalia hanterar arkivering av dokument för Kyrkslätts hembygdsförening. Föreningens medlemmar kan här mera ingående bekanta sig med tillvägagångssättet för Kyrkslätts hembygdsförening.

Logga in som medlem i Kyrkslätts hembygdsförening