A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Visar samling: 1126 32 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1876-1945
Läsesedel Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Kyrka och kyrkstall Kyrkslätts kyrka och kyrkstall i slutet av 1800-talet.1890-1900
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge. Arvid Pihlström från Hindersby till vänster.1895-1915
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström från Hindersby med borr i dörren.1895-1915
Fyr Rönnskärs fyr i Porkala1900-1930
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Sjukstuga Kyrkslätts sjukstuga år 1912.1912
Föreningshus Ljungheda i Hindersby i början av 1900-talet.1912-1920
Prästgård Prästgården i Kyrkslätt år 1914.1914
Sommarkoloni Barnträdgårdsbarnas sommarkoloni år 1915 i Hirsala.1915
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1925-1930
Butik Kyrkslätts Handelslag i Friggesby.1930-1944
Karaktärshus Karaktärshuset på Gesterby gård före år 1944.1930-1944
Jubileumsport Kyrkslätt firar 600-års jubileum år 1930.1930
Butik Kirkslätt Handelslag i Lappböle1930-1950
Kommunalhem Kyrkslätts kommunalhem i Vols.1930-1939
Föreningshus Ljusdala i Masaby1930-1939
Butik Butiken i Friggesby.1930-1944
Kyrka Vy mot Kyrkslätts kyrkan år 1931 från Jolkby.1931
Rosenträdgård Matildebergs rosendriverier.1939
Sergeantsboställe Alis forna sergeantsboställe i Evitskog flyttades till Alisgårdens museum i Lappböle 1956.1956-1970
Tolls år 1969 Flygfoto med Esso bensinstationen, 51:an, järnvägen och gårdarna i Tolls.1969
Eltåg Eltåget kom till Kyrkslätt 1969 . Eltåg i Finland började mellan Helsingfors och Kyrkslätt.1969-1999
Kyrka och butik Kyrkbacken ca. 1970 med Ekman & Nordströms butik med rött tak i förgrunden.1970-1972
Ria Rian på Gesterby museiområde.1980-1989
Butik och bibliotek invid kyrkan Sokos och bibliotek invid Kyrkslätts kyrka1980-1989
Butiken Sokos Sokos och hörngård år 1989.1989
Kyrkbacken Prästgårdsbacken är nu utbyggd på 1990-talet.1990-1999
Torg och butik Sokos Varuboden på kyrkbacken.1995-1999