Alisgårdens eMuseum

på finska och svenska

 

Tina-stugan till Alisgården

Tina stugan i Masaby på våren 2016.

Tina-stugan från Tina i Masaby flyttades och renoverades på Alisgården i Lappböle. 

Klicka här och se fotografier från våra byggprojekt 2007-2022. 

 

Tina stugan flyttad till Alisgården

Loftboden

Loftboden på Alisgården

Alisgårdens museum  

På museiområdet finns ett gammalt bostadshus, ursprungligen uppfört 1827 på Alis forna sergeantsboställe i Evitskog och en loftbod från Bak-Tuomola (Thomas) i Evitskog samt en stuga från hembygdsföreningens tidigare Gammel-Tina museum i Masaby.

Museet visas enligt överenskommelse samt år 2022 ...

... sommarsöndagar under juni kl. 12 - 14  (stängt midsommarsöndagen och hela juli)

söndagen den 7 augusti kl. 12 - 14 

lördagen den 13 augusti kl. 10.30 - 12.30 

lördagen den 20 augusti kl. 10.30 - 12.30 

söndagen den 28 augusti kl. 12 - 16

Adress: Alisgårdsvägen 1, 02520 Lappböle
Information: Petra Vairimaa, e-post: museum(at)kyhf.fi

 

 

Bakgrundsfakta: Norra Kyrkslätt ingick inte i det sovjetiska arrendet (1944-1956) och här fortsatte hembygdsföreningens verksamhet efter evakueringen från Porkala-området. Några år efter att föreningen förlorat Gammel-Tina museum i Masaby år 1944 började planeringen av ett nytt hembygdsmuseum i norra Kyrkslätt. Tillsammans med Kyrkslätts Marthaförening inköptes en lämplig tomt i Lappböle. Ett gammalt bostadshus, ursprungligen uppfört 1827 på Alis i Evitskog, flyttades till tomten. År 1956 invigdes Alisgårdens hembygdsmuseum.  

 

Klicka på bilderna här nertill för stor bild

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s