Alisgårdens eMuseum

på finska och svenska

 

Tina-stugan till Alisgården

Tina stugan i Masaby på våren 2016.

Tina-stugan från Tina i Masaby flyttades och renoverades på Alisgården i Lappböle. 

Klicka här och se fotografier från våra byggprojekt 2007-2022. 

 

Tina stugan är flyttad till Alisgården

Loftboden på Alisgården

Alis forna sergeantsboställe

Alisgårdens museum  

På museiområdet finns ett gammalt bostadshus, ursprungligen uppfört 1827 på Alis forna sergeantsboställe i Evitskog som efter flyttningen invigdes på Alisgården 1956. Loftboden som är donerad av Brita och Sven Österberg är flyttad 1962 från Bak-Tuomola (Thomas) i Evitskog. Tina-stugan från hembygdsföreningens tidigare Gammel-Tina museum i Masaby är flyttad till Alisgården år 2016.

Museet visas enligt överenskommelse samt årligen angivna sommarsöndagar (stängt midsommarsöndagen)  

Adress: Alisgårdsvägen 1, 02520 Lappböle
Information: Petra Vairimaa, e-post: museum(at)kyhf.fi

 

 

Bakgrundsfakta: Norra Kyrkslätt ingick inte i det sovjetiska arrendet (1944-1956) och här fortsatte hembygdsföreningens verksamhet efter evakueringen från Porkala-området. Några år efter att föreningen förlorat Gammel-Tina museum i Masaby år 1944 började planeringen av ett nytt hembygdsmuseum i norra Kyrkslätt. Tillsammans med Kyrkslätts Marthaförening inköptes en lämplig tomt i Lappböle. Ett gammalt bostadshus, ursprungligen uppfört 1827 på Alis i Evitskog, flyttades till tomten. Den 29 juli 1956 invigdes Alisgårdens hembygdsmuseum.  

 

Klicka på bilderna här nertill för stor bild

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s