A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Rembas - Porkala - Hangö tur och retur

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr L
Arbetsgrupp: Sigbritt Backman, Sheila Liljeberg-Elgert och Viveca Strömsten

Klicka vidare och köp boken Läs mera...

Utgiven 2021

Boken har 160 sidor.

Välkommen på en tidsresa: Rembas, Porkala – Hangö tur retur!
Gamla handgjorda kartor, historiska dokument och fakta, tidningsurklipp och handskrivna anteckningar, äldre och nyare foton och personliga minnen bildar en mångfacetterad kedja av händelser och tidsbilder från ett hem och de människor som bott där.
Släkten Strömstens namn har en stark symbolik – stenen rubbas inte av strömmen. Den står kvar trots motgångar och utmaningar. Samma seghet har Tallen vid Sjöbodberget, som genom seklerna stått rotad vid urberget, med en stark vilja att inte ge upp trots ovädersmoln och stormvindar.
Det gula bostadshuset på Rembas, som byggdes vid Bockfjärden år 1900 efter en dramatisk hemmansdelning, står stadigt kvar på berget och är ett vackert blickfång i sundet vid Rigårdsnäs.
Genom tiderna har det ofta stormat kring Rembas – huset är rent konkret utsatt för hårda vindar, eftersom det ligger alldeles vid stranden av Bockfjärden.
Hit seglade en galeas en septemberdag 1944, då Porkalaområdet evakuerades och större delen av Kyrkslätt skulle tömmas på 10 dagar. Sedan styrde man kosan mot Hangö, där familjeföretaget Porkala Konserv fick en ny start. Då Porkalaområdet återlämnades 1956 återvände ägarna, som fick tackla helt nya utmaningar och stå stadigt i förändringens vindar.
Tidsresan berättar om ett hemman och dess ägare, om förändring, uppbrott och avstående, återuppbyggnad, utveckling och framåtsträvande i takt med tiden. Vägledare på färden är lokalhistorikern och forskaren Sigbritt Backman, som utfört en omfattande arkivforskning och sammanställt faktatexten.  

Platsbeskrivning
Gillobacka referensbibliotek, hylla nr 1