A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1133

Kommunens miljövårds diabilder, skärgårdsmotiv
Motiven är främst från skärgården: Bergstad, Järsö, Storkanskog, Porkala, Medvastö mm.

1133 Arkivbildare och donator: Kyrkslätts kommun, miljövården.

16 diakassetter med ca 500 stycken diapositiv. Fotografen är okänd. Bilderna är tagna i mitten av 1980-talet och donerades till Arkivalia 2015. En förteckning av bildmotiven har gjorts av Mikael Pettersson.

Motiven är främst från skärgården: Bergstad, Järsö, Storkanskog, Porkala, Medvastö mm. Dessutom finns enstaka bilder från olika platser i kommunen, bl.a. Meiko, Evitskog, Vols, Navala. Den sista kassetten innehåller bilder för info och undervisning om sophantering och återvinning.

Exempelbilden är från Skrobban, Stora Mickelskären. Den är fotograferad med mobilkamera från skärmen av en diaprojektor, därav den usla kvaliteten. Originalens kvalitet är varierande.
***
1133 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojeluyksikkö.

16 diakasetttia, joissa on noin 500 kpl diapositiivia. Valokuvaajaa ei tiedetä. Kuvat on otettu 1980-luvun puolessavälissä ja lahjoitettu Arkivaliaan 2015. Mikael Pettersson on tehnyt luettelon kuva-aiheista (ruotsiksi).

Aiheet ovat pääosin saaristosta: Bergstad, Järsö, Storkanskog, Porkkala, Medvastö ym. Lisäksi on yksittäisiä kuvia muista paikoista kunnassa, mm. Meiko, Evitskog, Vols, Navala. Viimeinen kasetti sisältää kuvia, joita on käytetty jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen tiedotus- ja opetusaineistona.

Esimerkkikuva on Stora Mickelskärin saariryhmään kuuluvalta Skrobbanilta. Se on kuvattu mobiilikameralla diaprojektorin näytöltä, siksi kuvalaatu on surkea. Alkuperäisten kuvien laatu on vaihteleva.