A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1122

Kirkkonummen eläkkeensaajat ry, yhdistyksen arkisto
Yhdistyksen asiakirjoja ajalta 1974-2014.

1143 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Kirkkonummen eläkkeensaajat ry.
10 arkistokotelollista yhdistyksen asiakirjoja ajalta 1974-2014. Arkistoluettelo löytyy. Aineisto on lajiteltu kahteen kokonaisuuteen: 1974-1999 ja 2000-2014.

Kuvassa on yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirjan ensimmäinen sivu, päivätty 6.9.1974.

Kokoelmasta löytyy valokuvia, tapahtumista ja matkoilta, mutta kaikissa kuvissa näkyy ihmisiä, joten varmuuden vuoksi yhtään niistä ei julkaista tähän.
***
1143 Donator och arkivbildare: Kirkkonummen eläkkeensaajat ry.
10 arkivkartonger med föreningsdokument från perioden 1974-2014. Arkivförteckning finns. Materialet är sorterat i två olika helheter: 1974-1999 och 2000-2014.

På bilden första sidan av protokollet som fördes vid föreningens grundande 6.9.1974.

Det finns foton i samlingen, från olika evenemang och resor, men det syns människor på dem alla, så för säkerhets skull publiceras inget av dem.