A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1122

Kirkkonummen eläkkeensaajat ry, yhdistyksen arkisto
Yhdistyksen asiakirjoja ajalta 1974-2014.

1122 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Kirkkonummen eläkkeensaajat ry.
10 arkistokotelollista yhdistyksen asiakirjoja ajalta 1974-2014. Arkistoluettelo löytyy. Aineisto on lajiteltu kahteen kokonaisuuteen: 1974-1999 ja 2000-2014.

Kuvassa on yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirjan ensimmäinen sivu, päivätty 6.9.1974.

Kokoelmasta löytyy valokuvia, tapahtumista ja matkoilta, mutta kaikissa kuvissa näkyy ihmisiä, joten varmuuden vuoksi yhtään niistä ei julkaista tähän.
***
1122 Donator och arkivbildare: Kirkkonummen eläkkeensaajat ry.
10 arkivkartonger med föreningsdokument från perioden 1974-2014. Arkivförteckning finns. Materialet är sorterat i två olika helheter: 1974-1999 och 2000-2014.

På bilden första sidan av protokollet som fördes vid föreningens grundande 6.9.1974.

Det finns foton i samlingen, från olika evenemang och resor, men det syns människor på dem alla, så för säkerhets skull publiceras inget av dem.