A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1120

Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.
Oitbacka folkskola år 1969 klasserna 1 - 2. Oitbacka folkskola år 1970 klasserna 1 - 6. Friggesby folkskola år 1970 klasserna 1 - 6. Friggesby folkskola år 1973 eller år 1974 klasserna 1 - 6. Kyrkoby lågstadium klasserna 5 - 6 år 1976.

1120 Donator och arkivbildare: Stefan Lönnberg. Innehåller fem stycken klassfoton, där de flesta personer är namngivna.
Oitbacka folkskola kl. 1-2 1969; Oitbacka folkskola kl. 1-6 1970; Friggesby folkskola kl. 1-6 1970; Friggesby folkskola kl. 1-6 1973 eller 1974; Kyrkoby lågstadium kl. 5-6 1976.

Skolfotot invid är Oitbacka folkskola 1969 klasserna 1 och 2.
***
1120 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Stefan Lönnberg. Kokoelma muodostuu viidestä luokkakuvasta, Oitbackan ja Friggesbyn kansakouluista ja kirkonkylän ruotsinkieliseltä ala-asteelta (tarkemmin yllä) 1960-1970-luvuilta. Melkein kaikki kuvien henkilöt on tunnistettu.