A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1105

Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.
Projektgruppens arkiv. | Projektiryhmän arkisto.

1105, Lappböle vattenarbetsgrupper.

På bilden pärmbilden av en presentation från ett byamöte 2008 – en av få bilder i materialet.

1105 Donator: Bengt Welin. Arkivbildare: Lappböle vattenarbetsgrupper. Projektgruppens arkiv 2006-2010. En arkivkartong.

Materialet är indelat under följande rubriker: Arbetsgruppernas protokoll och brev, arbetsgruppernas planering, Kyrkslätts kommun & myndigheter, arbetsgruppernas information och allmänna möten, tidningsurklipp.
I materialet finns både svensk- och finskspråkiga dokument.
****************************
1105, Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.

Kuvassa on kyläkokouksessa vuonna 2008 pidetyn esityksen kansikuva – yksi aineiston harvoista kuvista.

1105 Lahjoittaja: Bengt Welin. Arkistonmuodostaja: Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät. Projektiryhmän arkisto vuosilta 2006-2010. Yksi arkistokotelo.

Aineisto on järjestetty seuraavin otsikoin: työryhmien pöytäkirjat ja kirjeet, työryhmien suunnittelu, Kirkkonummen kunta & viranomaiset, työryhmien tiedotus ja yleisökokoukset, lehtileikkeitä.
Aineistosta löytyy sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakirjoja.