A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1090

Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet.
Grupperade årsvis 1956-1957, 1958, 1959, 1960 samt odaterade.

1090 Donator: okänd. Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet. Grupperade årsvis 1956-1957, 1958, 1959, 1960 samt odaterade.

Samlingen har av en okänd donator postats till kommunalfullmäktiges ordförande Eric Kallström.

Ett kort undertecknat ”anonym” och poststämplat 26.3.1960 i Kyrkslätt medföljde samlingen.

Samlingen togs till vara på Sarfvik gård.

På bilden en av många artiklar ur samling 1090: ”Kyrkslätt får snyggt centrum”. Artikeln handlar om en byggnadsplan från 1959 av professor Otto Meurman för församlingens områden kring Kyrkslätts kyrka. Planen ”omfattar 82 ha av kyrkbyns centrum, som är beräknat för ca 1 500 personer.” ”Här skall bli ett prydligt litet samhälle dominerat av enfamiljshus med egna täppor.”
*****
1090 Lahjoittaja: tuntematon. Lehtileikkeitä: artikkeleita ja uutisia Porkkalan alueelta. Ryhmitellyt vuosittain 1956-1957, 1958, 1959, 1960 sekä päiväämättömät.

Tuntematon lahjoittaja on postittanut kokoelman kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Eric Kallströmille.

Kokoelman mukana oli 26.3.1960 leimattu postikortti, jossa allekirjoitus ”nimetön”.

Kokoelmaa säilytettiin Sarfvikin kartanossa.

Kuvassa on yksi kokoelman 1090 useasta lehtiartikkeleista. Artikkeli kertoo professori Otto Meurmanin rakennussuunnitelmasta vuodelta 1959 seurakunnan alueille Kirkkonummen kirkon ympärille. Vapaasti suomennettuna: Kirkkonummi saa siistin keskustan. Suunnitelma käsittää 82 ha:n alueen kirkonkylän keskustaa, joka on suunniteltu noin 1 500 hengelle. Tähän tulee siisti pieni asuinalue, jota vallitsevat omakotitalot omine pihoineen.