A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1082

Anteckningar och manuskript | Muistiinpanoja ja käsikirjoitus, Björn Karumaa.
1. ”Obbnäs, En inblick i ett skärgårdshemmans öden i Nya tidens Finland”; 2. ”Obbnäs, Kuinka Sigurdsin kaarti tuli Haukipäähän”.

1082 Arkivbildare: Björn Karumaa. Utprintat manuskript. Anteckningar och manuskript av Björn Karumaa, nedtecknade 1996-1997.
*****
1082 Arkistonmuodostaja: Björn Karumaa. Tulostettu käsikirjoitus. Björn Karumaan muistiinpanoja, kirjoitettu muistiin 1996-1997.

1. ”Obbnäs, En inblick i ett skärgårdshemmans öden i Nya tidens Finland”;
2. ”Obbnäs, Kuinka Sigurdsin kaarti tuli Haukipäähän”.