A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1082

Anteckningar och manuskript | Muistiinpanoja ja käsikirjoitus, Björn Karumaa.
1. ”Obbnäs, En inblick i ett skärgårdshemmans öden i Nya tidens Finland”; 2. ”Obbnäs, Kuinka Sigurdsin kaarti tuli Haukipäähän”.

1082 Arkivbildare: Björn Karumaa. Utprintat manuskript. Anteckningar och manuskript av Björn Karumaa, nedtecknade 1996-1997.
*****
1082 Arkistonmuodostaja: Björn Karumaa. Tulostettu käsikirjoitus. Björn Karumaan muistiinpanoja, kirjoitettu muistiin 1996-1997.

1. ”Obbnäs, En inblick i ett skärgårdshemmans öden i Nya tidens Finland”;
2. ”Obbnäs, Kuinka Sigurdsin kaarti tuli Haukipäähän”.