A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1073

Tidningsurklipp om Kyrkslätts historia. | Lehtileikkeitä Kirkkonummen historiasta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1073 Donator okänd, Börje Forsberg förmedlare. Tidningsurklipp.
1. Sevón, Enzio. Epoken Kyrkslätt. Minnen från 55 år tillbaka. Elanto nr 7. Årgång 54. 1969. Läs mera...
2. Takolander, Gunnar. Kyrkslätt-minnen från ofärdsåren. Artiklar klippta ur Västra Nyland, 31.10.52, 1.11.52, 2.11.52, 12.11.52.
3. Kyrkslätts kyrka återfår Segerstråleteckning. Hbl 24.8.79. Läs mera...
4. Enqvist, Ove. Järvö "linnakesaari" - josta ei tullut linnaketta. Rannikon puolustaja 4/88;
5. MacElliotista Mäkiluotoon. Linnake 4/89.
6. Lindström, Selma (från Kyrkslätt, Karuby). Barndomshemmet. Odaterat urklipp innehållande en dikt. (bilden)
*****
1073 Lahjoittaja tuntematon, välittäjä Börje Forsberg. Lehtileikkeitä.
1. Sevón, Enzio. Epoken Kyrkslätt. Minnen från 55 år tillbaka. Elanto nro 7. Vuosikerta 54. 1969.
2. Takolander, Gunnar. Kyrkslätt-minnen från ofärdsåren. Artikkeleita, Västra Nyland, 31.10.52, 1.11.52, 2.11.52, 12.11.52.
3. Kyrkslätts kyrka återfår Segerstråleteckning. Hbl 24.8.79. Kertomus Segerstrålen hiilipiirroksen vaiheista evakuoinnissa 1944 ja sen jälkeen.
4. Enqvist, Ove. Järvö "linnakesaari" - josta ei tullut linnaketta. Rannikon puolustaja 4/88;
5. MacElliotista Mäkiluotoon. Linnake 4/89.
6. Lindström, Selma (Kirkkonummen Karubysta). Barndomshemmet. Päivittämätön lehtileike, jossa runo.
(kuva)